بروز رسانی 
Roya
قاطیقاطی
Roya
پست شماره 319269900 از Roya

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Roya
قاطیقاطی
Roya

تو سخت می گیری به من و من ؛

تو سخت می گیری به من و من ؛

تو سخت می گیری به من و من ؛
یادِ مدیرِ سخت گیرِ دوران دبیرستانم می افتم
که روزهای پایانیِ خرداد ، مرا کنار کشید و گفت ؛
می دانم از من دلگیری و بیشتر از همه ی بچه ها به تو سخت گرفتم ؛
اما خواستم بدانی که تو را بیشتر از همه شان دوست داشتم ...
و دنیای ما پر است از دوستت دارم هایی که هرگز فهمیده نمی شوند !

مشاهده همه ی 2 نظر
Roya
قاطیقاطی
Roya

یک زمان هایی را فقط برای عزیزانت باش ،

یک زمان هایی را فقط برای عزیزانت باش ،

یک زمان هایی را فقط برای عزیزانت باش ،
فقط برای آنها بخند ، با آنها حرف بزن ، درد دل هایشان را بشنو و
تسکینِ بی قراری و دردهایشان باش .
توجهت را از جهانی دریغ کن و به کسانی بده که شایسته ی نگاهِ تو اند ،
که ذره ای از توجه و محبتِ تو ، حالشان را بهتر می کند ،
همان هایی که تو را با تمامِ کاستی و تفاوت هایت پذیرفته اند ،
که تمامِ لحظه هایی که به یادشان نیستی به یادِ تواند و هوایت را دارند ،
کسانی که صادقانه تو را ، بخاطر خودت دوست دارند .
برای زمان و نگاه و احساسِ خودت ارزش قائل باش
و برای هر غریبه ای خرجشان نکن .
به کسانی فکر کن که محتاجِ نگاهِ تواند ،
که غیر از تو کسی را ندارند ،
که تو را بیشتر از تمامِ جهان ، دوست دارند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Roya
قاطیقاطی
Roya
پست شماره 319262024 از Roya

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Roya
قاطیقاطی
Roya
پست شماره 319251686 از Roya

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید