به گروه تـلـخ و شـیـریـن خوش اومدید
✿.........................★..♥..★.........................✿
بروز رسانی 
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

تبلیغات ماهواره: ‫آیا کمرتان

تبلیغات ماهواره: 
 ‫آیا کمرتان

تبلیغات ماهواره:‫آیا کمرتان شُل است ؟!
آیا فلانتان کوتاســت ؟!
آیا کوتاهتان فلانست ؟!
آیا زیاد حــال نمیکنید ؟!
آیا زود چیز! میشوید ؟!
آیا همسرتان چیــز! نمیشود ؟!
...
آیا و کووووفت ، آیا و زهرِ مار . . .
خوُ پدرسگگگ ، , وخته شامه و آدم با ننه باباش نشسته
سر سفره ، این گلواژه ها چیه واس ما پرپر میکنین ؟{-15-}

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

بهترىن و مفرحترىن ورزش.: . .

بهترىن و مفرحترىن ورزش.: . .

بهترىن و مفرحترىن ورزش...:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لب گرفتنه!!
چون هم تپش قلب بالا مىره
هم آدرنالىن بىشتر آزاد مىشه
هم خون بىشتر پمپاژ مىشه
کم هزىنه هم که هست!
چون نه کفش ورزشى مىخواد , نه لباس ورزشى , تازه! هم جذابه هم نشاط آور!
براى سلامتى خودتون گفتم... وگرنه من که مىدونىد دىگه , همىشه تسبىح گردنمه{-2-}{-32-}

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

دختره اسم پروفایل شو گذاشته رقیب سرسخت پرسیل در چربی زدایی!!

دختره اسم پروفایل شو گذاشته رقیب سرسخت پرسیل در چربی زدایی!!

دختره اسم پروفایل شو گذاشته رقیب سرسخت پرسیل در چربی زدایی!!

رفتم pv میگم خانوم اسمتون چیه؟؟
.
.
.
.
.
میگه وااااااایییی شما پسرا چقدر خنگید.اسمم گلیه.

گلی....!!!!


سهراب،، جون مادرت قایق رو ول کن کشتی هم نساز بیا همینطوری شنا کنیم.

فقط بریم ینی فقط بریم...{-33-}{-18-}

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

یکی pm داده. س خ.چ خ.؟ گفتم یعنی چی؟؟؟

یکی pm داده. س خ.چ خ.؟ گفتم یعنی چی؟؟؟

یکی pm داده...
س خ...چ خ....؟
گفتم یعنی چی؟؟؟
میگه:سلام خوبی چه خبر؟!!!
منم گفتم:ل خ گ...!!!
میگه یعنی چی؟؟؟!
گفتم:لا مصب خیلی گشادی :)))){-7-}

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﺠﺎﺑﻮﺩﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﯼ؟ ﻣﯿﮕﻢ :

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﺠﺎﺑﻮﺩﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﯼ؟ ﻣﯿﮕﻢ :

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﺠﺎﺑﻮﺩﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﯼ؟
ﻣﯿﮕﻢ : wc
ﻣﯿﮕﻪ: ﻭﺍﺍﺍﯼ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﻧﻔﺲ.
ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻪ : ۲ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﯾﺎ ۱؟
ﻣﯿﮕﻢ: ۲
ﻣﯿﮕﻪ :ﻭﺍﺍﺍﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ |:
ﻋﺎﻏﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻤﻪ ،ﺳﺮ ریدنم ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﻪ.

چیکارکنممممم؟؟{-137-}{-125-}

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ! . . . . .

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ! . . . . .

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ! . . . . . . . . . . . . ﺩﺭﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎﺩﻭﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ !! ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻭﻭﻭﻑ{-54-}{-54-}{-7-}{-7-}{-7-}

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 1 نظر
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

ی دوس دختر داشتم.سیبیل داشت از شوهر عمم بیشتر.!!!

ی دوس دختر داشتم.سیبیل داشت از شوهر عمم بیشتر.!!!

ی دوس دختر داشتم..سیبیل داشت از شوهر عمم بیشتر..!!!

قدشم اندازه اجاق گازمون بود!!!

وضعیت مالیشونم افتضاح بود!!!

اخلاقشم که مثل سگ بود!!

.

.

.

.

.

حالا اینا اصلا مهم نیست...

من هنوز موندم این دیگه چرا منو ول کرد؟!!!{-128-}

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 4 نظر
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ ﯾﻪ ﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ ﯾﻪ ﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ
ﯾﻪ ﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺖ
ﯾﻪ ﺗﺎﭖ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺳﻔﯿﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﻃﻮﻟﺶ ﺩﺍﺩﯼ
ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻢ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﻢ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﺮﺩﻡ…
خدایا از آفرینش دخدرا مشکریم..:)){-125-}{-120-}

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

یه دوس دخترم نداریم ! ولی یکیو زیر نظر داریم

یه دوس دخترم نداریم ! ولی یکیو زیر نظر داریم

یه دوس دخترم نداریم !
ولی یکیو زیر نظر داریم
شاید اون فرد خوشبخت شما باشی دوست عزیز
شانس خود را امتحان کنید و با من تماس بگیرید …{-2-}{-7-}

تـلـخ و شـیریـن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرمان _27r
شیطونشیطون
آرمان _27r

یه دوس دخـتر پـاکـدامن هم نداریم تو ایام مختلف ببریمش خونه

یه دوس دخـتر پـاکـدامن هم نداریم تو ایام مختلف ببریمش خونه

یه دوس دخـتر پـاکـدامن هم نداریم تو ایام مختلف ببریمش خونه با خانواده بشینیم پای سفره ی ناهار و شام و ... بعد هِی مامانم نگاش کنه بگه وای عروس گلم چه چادر بهش میاد بعد اونم ذوق مــرگ بشه از خجالت بیاد خودشو بچسبونه به مــن!
منم یکی بخوابونم زیـرگوشش بگم درست بشین جلو چهارتا بزرگتر :|| والا{-32-}{-2-}

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 1 نظر