لحظه  بروز رسانی 
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

حقیقت چیهـ؟! +همون چیزی کهـ تو دعـــوا ها میشنویـ(:

حقیقت چیهـ؟! +همون چیزی کهـ تو دعـــوا ها میشنویـ(:

-حقیقت چیهـ؟!
+همون چیزی کهـ تو دعـــوا ها میشنویـ(:

مشاهده همه ی 9 نظر
نَــصـــتَـــرَنَـــم
بی‌حالبی‌حال
نَــصـــتَـــرَنَـــم

دستور از بالا اومده اینو به عنوان عشق و دنیای خاله

دستور از بالا اومده اینو به عنوان عشق و دنیای خاله

دستور از بالا اومده اینو به عنوان عشق و دنیای خاله معرفی کنم{-7-}

بچه ترانع معروف به جوووگرم{-63-}

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 67 نظر
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

مَنو اشتِباه نَگیر ، تو هَنوزم دُنیامی فَقط مَن

مَنو اشتِباه نَگیر ، تو هَنوزم دُنیامی فَقط مَن

مَنو اشتِباه نَگیر ،
تو هَنوزم دُنیامی فَقط
مَن دیگِه جونِ جَنگیدن نَدارم^^💘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

+من چرا تو زندگیم هیچی نشدم؟ -زندگی من که

+من چرا تو زندگیم هیچی نشدم؟ -زندگی من که

+من چرا تو زندگیم هیچی نشدم؟
-زندگی من که شدی...(:

مشاهده همه ی 13 نظر
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

عزیزمـ میدونیـ بیـ طُ خرابهـ حالمـ(:

عزیزمـ میدونیـ بیـ طُ خرابهـ حالمـ(:
AMIN ROSTAMI_AZIZAM

عزیزمـ
میدونیـ بیـ طُ خرابهـ حالمـ(:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

من از دلبری کردن فقط رو اعصاب طرف راه رفتنو بلدم

من از دلبری کردن فقط رو اعصاب طرف راه رفتنو بلدم

من از دلبری کردن فقط رو اعصاب طرف راه رفتنو بلدم:|

مشاهده همه ی 40 نظر