لحظه  بروز رسانی 
✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴
✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴

دستور از بالا اومده اینو به عنوان عشق و دنیای خاله

دستور از بالا اومده اینو به عنوان عشق و دنیای خاله

دستور از بالا اومده اینو به عنوان عشق و دنیای خاله معرفی کنم{-7-}

بچه ترانع معروف به جوووگرم{-63-}

مشاهده همه ی 66 نظر
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

مَنو اشتِباه نَگیر ، تو هَنوزم دُنیامی فَقط مَن

مَنو اشتِباه نَگیر ، تو هَنوزم دُنیامی فَقط مَن

مَنو اشتِباه نَگیر ،
تو هَنوزم دُنیامی فَقط
مَن دیگِه جونِ جَنگیدن نَدارم^^💘

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

+من چرا تو زندگیم هیچی نشدم؟ -زندگی من که

+من چرا تو زندگیم هیچی نشدم؟ -زندگی من که

+من چرا تو زندگیم هیچی نشدم؟
-زندگی من که شدی...(:

ســـرابـــــ
مشاهده همه ی 13 نظر
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

عزیزمـ میدونیـ بیـ طُ خرابهـ حالمـ(:

عزیزمـ میدونیـ بیـ طُ خرابهـ حالمـ(:
AMIN ROSTAMI_AZIZAM

عزیزمـ
میدونیـ بیـ طُ خرابهـ حالمـ(:

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

من از دلبری کردن فقط رو اعصاب طرف راه رفتنو بلدم

من از دلبری کردن فقط رو اعصاب طرف راه رفتنو بلدم

من از دلبری کردن فقط رو اعصاب طرف راه رفتنو بلدم:|

ســـرابـــــ
مشاهده همه ی 40 نظر