لحظه  بروز رسانی 
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

دلـ❤ـم کَمــی طُ را. دروغ چــرا؟!

دلـ❤ـم کَمــی طُ را. دروغ چــرا؟!

دلـ❤ـم کَمــی طُ را.....

دروغ چــرا؟!...

خیـــــلی طُ را میخواهــد{-w7-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 78 نظر
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

گــشت:چه نسبتی باهم دارین دخــتر:داداشمه پــسر:چرتـ میگه آقا

گــشت:چه نسبتی باهم دارین دخــتر:داداشمه پــسر:چرتـ میگه آقا

گــشت:چه نسبتی باهم دارین
دخــتر:داداشمه
پــسر:چرتـ میگه آقا
خانوممه مشکلــــیه؟
بر گرفته از کتاب خرها پرواز میکنند گاوها باور میکنند با صدای حامد پهلااانه :/

مشاهده همه ی 1 نظر
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

[-یه روز همه ی سه میلیارد و چند میلیون و چند

[-یه روز همه ی سه میلیارد و چند میلیون و چند

[-یه روز همه ی سه میلیارد و چند میلیون و چند هزار و چند تا دختر روی کره زمین رو میکشم،یه قتل کاملا عمد!

بعد می ایستم روبه روش و میگم حالا نوبت منِ؛ منُ دوست داشته باش..!(:]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــرد دیگهـ(:
قاطیقاطی
مُـــرد دیگهـ(:

{تَموم بیمارِستان اَز صِدای جیغ دُختری پُر شُده بود(: 🍂

{تَموم بیمارِستان اَز صِدای جیغ دُختری پُر شُده بود(: 🍂

{تَموم بیمارِستان اَز صِدای جیغ دُختری پُر شُده بود(:
🍂 که بَرای شیمی دَرمانی نِمیذاشت ْ
دَست به موهاش بِزِنَن (:♡

مشاهده همه ی 3 نظر