گاهی به خواستن نیست وقتی قرار نباشه اتفاق بیفته، حتی از دست سرنوشت هم کاری بر نمیاد، گاهی کوه به کوه که نه، آدم به آدم هم نمی رسه. کنار هم پیر شدن، با کنار ایستادن و پیر شدن یکی دیگه رو دیدن ،خیلی فرق داره ...‌
بی رحم ترین شکل زندگی اینه که، یه نفر رو توی خودت سر کوب کنی ..... narsis
بروز رسانی 
پسرکی در جستجوی عشق
عاشقعاشق
پسرکی در جستجوی عشق

چودیگر نداری امیدی به زن

چودیگر نداری امیدی به زن..


زگهواره تا گور فقط ...... بزن..


آی ام خیلی شاعر قوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

اگر مرگ نبود ھمه آرزویش را می کردند، فریاد ھای نا

اگر مرگ نبود ھمه آرزویش را می کردند، فریاد ھای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستادند. اگر زندگانی سپری نمی شد، چقدر تلخ و ترسناک بود. ھنگامیکه آزمایش سخت و دشتوار زندگانی چراغ ھای فریبندۀ جوانی را خاموش کرده، سرچشمه مھربانی خشک شده، سردی، تاریکی و زشتی گریبان گیر می گردد، اوست که چاره می بخشد، اوست که اندام خمیده، سیمای پر چین، تن رنجور را در خوابگاه آسایش می نھد.
مرگ| صادق هدايت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤◉✿ sarina✿◉❤
مهربونمهربون
❤◉✿ sarina✿◉❤

اینکه چند ساله باشی و تا چه اندازه جسور

اینکه چند ساله باشی و تا چه اندازه جسور

اینکه چند ساله باشی
و تا چه اندازه جسور و مقتدر باشی فرقی نمی کند ؛ جنس زن ، حمایت شدن را دوست دارد
و جهان برایش خواستنی تر و
زنانگی هایش دوست داشتنی تر می شود
وقتی بداند
هوای بیقراری و ظرافت های زنانه اش را دارند .

نظرات برای این پست غیر فعال است