1427288464968367.png

ني ني شكلك
وظایف مدیران در گروه پایتخت 

1. مدیران موظفند روزانه تعداد 50 پست به بالا در گروه ارسال کنند.

2. مدیران گروه می بایستی پستهای روزانه گروه را هر روز لایک و بازنشر کنند.

3. غیبت بیشتر از 3روز در گروه موجب حذف مدیر مذکور می گردد.

4.اضافه کردن پسوند " پایتخت" به نام خود

5.ارسال دعوتنامه ی عضویت در گروه به کاربران و جذب حداقل 5 کاربر در روز

از تمامی مدیران گروه تقاضا می گردد که در صورت معذوریت یا مخالفت با قوانین گروه نظرات خود را بصورت خصوصی به نگین  اطلاع رسانی کنند.

توجهاز تاریخ 93/5/10 تمامی قوانین ذکر شده در گروه لازم الجرا می باشد.

ني ني شكلك


بروز رسانی 
M@rJAN
ناراحتناراحت
M@rJAN

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ …ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ → ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ …

ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ ✔

ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ →
ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ♂
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ …
ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ ♬
ﮐﻮﻓﺖ …
ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ …

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ! … ✘

ﻓﻘﻂ ﻣﻦ …
ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ !
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ …
ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺕ …
ﺷﯿﻄﻨﺘﺎﺕ …
ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ …
ﺍﺧﻤﺎﺕ …

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ
فک کن خودخواهم یا فک کن طرز فکرم قدیمیه

همینه که هست . . . !!


مشاهده همه ی 2 نظر