بروز رسانی 
am.khaksar
مو قشنگمو قشنگ
am.khaksar

مراببخش که این قدر دوستت دارم . مرا ببخش که رفتی

مراببخش که این قدر دوستت دارم . مرا ببخش که رفتی

مراببخش که این قدر دوستت دارم ... مرا ببخش که رفتی و زنده ام بی تو ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
مو قشنگمو قشنگ
am.khaksar
پست شماره 317708973 از am.khaksar

.........................................................................................................................................................................................................................................................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
am.khaksar
مو قشنگمو قشنگ
am.khaksar

قبل از اینکه ادعای عاشقی کنید قلم و کاغذ بردارید

قبل از اینکه ادعای عاشقی کنید قلم و کاغذ بردارید

قبل از اینکه ادعای عاشقی کنید
قلم و کاغذ بردارید و
خوب خودتان را بررسی کنید.
ببینید آنقدر مرد شده اید که یک تنه چند ماه سختی بکشید.
ببینید آنقدر مرد شده اید که مردانه
پای عشق را به رابطه باز کنید.
مردانه پای عشق ماندن یعنی،
چت روم تلگرامتان فقط "یک نفر" بشود!
یعنی دوست اجتماعی به
یک سلام و احوال پرسی ختم شود.
یعنی مهمانی مجردی تعطیل.
یعنی چشم ها را به روی خیابان بستن.
یعنی عشق و هوس و دیوانه بازی و خنده و شوخی و جنگ و دعوا
یک پای ثابت داشته باشد.
باور کنید وظیفه شما نیست
شریک سختی های دوست های اجتماعی خود باشید،
کنار بکشید و فقط حواستان را
روی عشق خودتان جمع کنید.
کنار بکشید تا دوستان اجتماعی تان هم جای خالی عشق را لمس کنند.
آن ها هم نیاز به یک سنگ صبور دارند،
به یک آدم تکراری ثابت که نبودنش روزگارشان را تیره و تار کند.
بگذارید عشق بین رابطه ها نفوذ کند.
لطفا به عشقتون وفادار باشید...

مشاهده همه ی 1 نظر