بروز رسانی 
کاش من همه بودم
خوشتیپخوشتیپ
کاش من همه بودم

اینجا همان جاست که روزگاری در آن بازی میکردیم؟!!!!!!!!!!

اینجا همان جاست که روزگاری در آن بازی میکردیم؟!!!!!!!!!!

اینجا همان جاست که روزگاری در آن بازی میکردیم؟!!!!!!!!!!
{-w26-}

مشاهده همه ی 5 نظر
کاش من همه بودم
خوشتیپخوشتیپ
کاش من همه بودم
امان از جدایی!

امان از جدایی!

مشاهده همه ی 19 نظر
کاش من همه بودم
خوشتیپخوشتیپ
کاش من همه بودم

دلم بی تو میگیرد/. @اورمو_گولو

دلم بی تو میگیرد/. @اورمو_گولو

دلم بی تو میگیرد/.
@اورمو_گولو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش من همه بودم
خوشتیپخوشتیپ
کاش من همه بودم

پشت کردن به زبان مادری، کمتر از پشت کردن به

پشت کردن به زبان مادری، کمتر از پشت کردن به

پشت کردن به زبان مادری،
کمتر از پشت کردن به مادر نیست/.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید