لحظه  بروز رسانی 
Ali
قبراققبراق
Ali

kk52b75elz3vgoenzdz5.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
Ali
قبراققبراق
Ali

+18 خواهشن اگه جنبه نداری نیا پایین . . . .

+18
خواهشن اگه جنبه نداری نیا پایین
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ایول خوشم اومد همتون با جنبه اید...{-29-}

مشاهده همه ی 13 نظر
Ali
قبراققبراق
Ali

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭﻩا . ﺷﻨﺎﻟﻢ ﺑﺘﺎﺫﻣﺴﻊ ﻗﻼ

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭﻩا ....
ﺷﻨﺎﻟﻢ ﺑﺘﺎﺫﻣﺴﻊ ﻗﻼ ﻣﻌﻘﺎ ﺛﻘﺘﻖ ....
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺩ؟ !!
ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺨﻮﻥ !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺩ؟ !!
ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺭﺍﻫﻮ ﺑﻠﺪﻡ :| {-7-}

مشاهده همه ی 2 نظر
Ali
قبراققبراق
Ali

 کفش تن تاک خریدم 188000 تومن الان هیچی پول ندارم غذا

 کفش تن تاک خریدم 188000 تومن
الان هیچی پول ندارم غذا بخورم هر وقت گرسنه میشم میام بهشون نگاه میکنم

خیلی تاثیر داشته ی هفته 10کیلو فقط با نگاه کردن کم کردم {-15-}
معجزه میکنه لامصب {-15-}

مشاهده همه ی 1 نظر
Ali
قبراققبراق
Ali

هر كى نره پايين خره . . . . .

هر كى نره پايين خره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هر كى نره بالا خره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Faghat mojaz fosh bedin {-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
قبراققبراق
Ali

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻗﻴﺎﻓﺶ ﺷﺒﻴﻪ ﻭﺍﺷﺮﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﭘﻴﻜﺎﻧﻪ. . . . . . ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻗﻴﺎﻓﺶ ﺷﺒﻴﻪ ﻭﺍﺷﺮﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﭘﻴﻜﺎﻧﻪ.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ:

ﻛﺴﻰ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮﺯﻳﺒﺎﻭﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ--

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﮔﺎﻣﻬﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻳﺨﺖ......

ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ-

ﺑﺎ ﻣﮕﺲ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﻳﻴﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ.
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍ {-15-}

مشاهده همه ی 4 نظر