لحظه  بروز رسانی 
رضوان معماری
خوشحالخوشحال
رضوان معماری

سلام زمستان همیشه برای من دلگیره اسمان شهر من زمستانها

سلام
زمستان همیشه برای من دلگیره اسمان شهر من زمستانها یا خاکیست یا الوده به دود یا باران اسیدی است زمستان امسال بدون پدر بدونه پشتوانه بدونه کوه دانش چقدر بیشتر دلگیره پدر مارا تنها گذاشتی حیف دو صد حیف که با این همه مهربانی با این همه دانش تو رفتی دلم خیلی برایت تنگ شده برای شوخیهایت برای داستانهای زیبایت كه از گذشته برایمان میگفتی برای تمام ان مهربانهایت دلم برای همش تنگ شده پدر رفت وشهر خلوت شد مگر چند نفر بودی تو پدر

مشاهده همه ی 1 نظر
رضوان معماری
خوشحالخوشحال
رضوان معماری

به نام خدا سلام تنهایے تان را با ڪسے

به نام خدا سلام
تنهایے تان را با ڪسے

قسمت ڪنید

ڪه سال ها بعد ،

شما را همین گونه ڪه هستید

دوستـــــ بدارد

با موے سپیدتان ،

شیـار زیر چشمتـان

و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ

مشاهده همه ی 4 نظر
رضوان معماری
خوشحالخوشحال
رضوان معماری

به نام خدا سلام من همیشه سلام رو از هرچیزی بیشتر

به نام خدا سلام من همیشه سلام رو از هرچیزی بیشتر دوست دارم چون شروع زندگی و اغاز روز وسراغاز دوستی

مشاهده همه ی 8 نظر