لحظه  بروز رسانی 
امیر محمد
امیر محمد
در عشق

در عشق

Aspirin
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
s̑omayye
لوسلوس
s̑omayye

دنیا همه را می‌شکند ! عده‌ای از همانجا که می‌شکنند،قوی می‌شوند

دنیا همه را می‌شکند ! عده‌ای از همانجا که می‌شکنند،قوی می‌شوند

دنیا همه را می‌شکند ! عده‌ای از همانجا که می‌شکنند،قوی می‌شوند
🍀🍂

Aspirin
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ Banafshe ♥
مهربونمهربون
♥ Banafshe ♥

-♥️ Banafshe ♥️-_-_ من عاشق زمستانم عاشق

-♥️ Banafshe ♥️-_-_ من عاشق زمستانم عاشق

-_---♥️ Banafshe ♥️---_-_

من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت
در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن
در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای-!
Snow#
-_---♥️ Banafshe ♥️---_-_

Aspirin
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید