لحظه  بروز رسانی 
zɐɥɹɐ
قاطیقاطی
zɐɥɹɐ

یه جـᓄــله اي هـωــت ڪه هـᓄـیـشه ورבه زبونـᓄــه

یه جـᓄــله اي هـωــت ڪه هـᓄـیـشه ورבه زبونـᓄــه
..♥..

یه جـᓄــله اي هـωــت
ڪه هـᓄـیـشه ورבه زبونـᓄــه
בوωـتـت בارᓄـ
هـر چنــב…
واωــه وجوבه با ارزشـت
פֿـیلـی ڪـᓄــه {-w67-}

نظرات برای این پست غیر فعال است

وقتی میگویم 『تـو مـالِ مَـنی💍』، نه اینکه هدفْ گرفتنِ

وقتی میگویم 『تـو مـالِ مَـنی💍』، نه اینکه هدفْ گرفتنِ
•✦❀♬•♬❀✦•

وقتی میگویم 『تـو مـالِ مَـنی💍』،
نه اینکه هدفْ گرفتنِ تو، در حصار باشد!
اما نمیدانم چرا دلم میخواهد
تـو را مـالِ خـودم بدانم...
↲درست مانندِ اتاقم که مالِ من است!
مانـندِ تختَـم! مانـندِ گـوشی و لَـپ‌تاپَـم!
نـه اینکه هدفـم این باشد که بگویـم
تـو هم مانندِ آن‌ها، یک وسیله‌ای! نـه اصلاً!
『ولی میخواهم وقتی کسی تـو را دید،
نِـشـانـی از مـن را در تـو ببینَـد...👀♥️』
مثلِ وقتی که اگر خودم هم در خانه نباشم،
میگویند اتـاقِ فُـلانـی!
متوجه‌ی منظورم میشَوی؟
هدفْ بودنِ نشانَـم در تـوست...
تا تـو را دیدند، بگویند بـرای فُـلانی است!˘˘♡@maryami88

نظرات برای این پست غیر فعال است
Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

یک نفر هر قدر هم که خوش صحبت باشد، اگر زیاد

یک نفر هر قدر هم که خوش صحبت باشد، اگر زیاد حرف بزند، پرت و پلا خواهد گفت.

الکساندر دوما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zɐɥɹɐ
قاطیقاطی
zɐɥɹɐ

اتفاᓆ هاےِ פֿـوب هـᓄـیشہ ᓄـےاُفتَنـב ᓄـثلِ

اتفاᓆ هاےِ פֿـوب هـᓄـیشہ ᓄـےاُفتَنـב ᓄـثلِ
تولدتــ مبارکــ مهربونم

اتفاᓆ هاےِ פֿـوب
هـᓄـیشہ ᓄـےاُفتَنـב
ᓄـثلِ ᓄـِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ בِلَـــ ـــــᓄ “اُفتاבه”
ᓄـےبینے פـَتّے “اُفتاבڹ” هَـᓄ
فعلِ ᓆـَشنگیـωـت !
وᓆـتے پاےِ ” تُو” وَωـَط باشَـב … {-w70-}

بـᓄـونی براᓄ رفیـᓆ {-w7-}

زیبـای ᓄـن{-w8-}

دور هَـمـی
نظرات برای این پست غیر فعال است