لحظه  بروز رسانی 
Vahid
Vahid

گاهی برای باید رفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Vahid
Vahid

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم
“تــــــــــــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

مشاهده همه ی 5 نظر
Vahid
Vahid

ابشار لاتون بلندترین ابشار ایران

ابشار لاتون بلندترین ابشار ایران

ابشار لاتون بلندترین ابشار ایران

مشاهده همه ی 9 نظر
Vahid
Vahid

دختر سیبی است؛ که باید از درخت سر بلندی چیده

دختر سیبی است؛
که باید از درخت سر بلندی چیده شود؛
نه در پای علف های هرز
به سلامتی تمام دختران سرزمین مان

مشاهده همه ی 1 نظر