لحظه  بروز رسانی 
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

او را بگویید !!! به اِنتقام ؛ خونخواهِ بَرادرم نیستَم

او را بگویید !!! به اِنتقام ؛ خونخواهِ بَرادرم نیستَم

او را بگویید !!!
به اِنتقام ؛ خونخواهِ بَرادرم نیستَم !!!
ولی ...
به هر طَریقی سَوا اَز گُفت و گو !!!
تَفهیمَش کُنید !!!

که خُداوَند هَم نیستَم !!!!!!
پَس یا بَرادَرم را به آغوشَم بازگَردانَد !!!

یا شَخصا تَمامِ خواهَرانشان را به عَقدِ بَرادرم در خواهَم آورد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

درود بر ملت شریف ایران سپاس

درود بر ملت شریف ایران سپاس

درود بر ملت شریف ایران سپاس

مشاهده همه ی 1 نظر
MATIN
MATIN

این پست رو دوبار گذاشتم و هر دوبار حذفش کردن ولی

این پست رو دوبار گذاشتم و هر دوبار حذفش کردن ولی

این پست رو دوبار گذاشتم و هر دوبار حذفش کردن ولی باز هم میذارم اگر 100 ه بار هم حذفش کنن بازم میذارمش

مشاهده همه ی 23 نظر
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

اَز آخرین باری که مُخاطبِ دَردِدِل هایَم شُدی !!! به

اَز آخرین باری که مُخاطبِ دَردِدِل هایَم شُدی !!! به

اَز آخرین باری که مُخاطبِ دَردِدِل هایَم شُدی !!!
به دَردِسَر هایَم اِضافه شُد !!!

سایه به سَر میزَدی و !!!
تیر به سایه اَم زَدی !!!!!!!!

دَردِدِل هایَم را ناشیانه بَر سَرَم خَراب کردی و رَفتی !!!
وحال برگَشتی تا دُرُستَش کنی ؟؟؟!!!

باور می کُنَم !!!
چون فقط من می دانَم !!!!!!

تو !!!
تَبَهُّر و سَلیقه ی خاصّی در درست کردن و چیدَنِ دَردِسَرهای گوناگون داری !!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sohrab 313
Sohrab 313

بفرمائید کتاب برگرفته از کتاب: سال خرگوش

 لینک
بفرمائید کتاب برگرفته از کتاب: سال خرگوش
The Wind the Scream - Ennio Morricone

بفرمائید کتاب{-35-}

برگرفته از کتاب: سال خرگوش - آرتو پاسیلینیا - فرناز تیمورازف - صفحات ۳۰ و ۳۱

مشاهده همه ی 43 نظر
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

رو به راهِ بیراهِگی اَت بیراهه تَرینَم . تو اِی

رو به راهِ بیراهِگی اَت بیراهه تَرینَم . تو اِی

رو به راهِ بیراهِگی اَت بیراهه تَرینَم ...
تو اِی ساحِرِ بیرایِحه ی بیراهِگی اَم ...
راهِبِ ویرانه ی بیراهِگی اَت دیوانِگی اَم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

آدم چه کَسی بود و چه کَرد ؟؟؟!!! وِلش هَمه

آدم چه کَسی بود و چه کَرد ؟؟؟!!! وِلش هَمه

آدم چه کَسی بود و چه کَرد ؟؟؟!!!
وِلش هَمه یه چیزایی میدونیم !!!

آدَمیَّت یعنی چی ؟؟؟!!!
یَعنی آدَمیَّت ؟؟؟!!!

یَعنی خوب و مهربان باشیم ؟؟؟!!!
هَمه بَلَدیم و مُدَّعی !!!

تَعریفِ آدَمیَّت خیلی آسونه ولی عَمَل بِهِش بسیار سَخته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

به خاطرِ هَمین هَمه دوستداریم واسه خودمونَم شُده
خُدایی باشیم و در مقابلِ بَقّیه خُدایی کُنیم !!!!!

تا اینکه واسه خودمونَم شُده آدم باشیم و در مُقابلِ بَقیّه آدَمیَّت به خَرج بِدیم !!!!!!!!!

سوءِ تَفسیر یا تَفاهُم و تَفاوُت یا چِمیدونَم سوءِ بَرداشت نَشه ها !!!!!!

مَنظورَم دقیقا شَخصِ مَن !!!!!!!!!! بود !!!!!!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

جلوی قاضی مُعَلَّق زدن ورزش نیست !!! فقط یک بازی

جلوی قاضی مُعَلَّق زدن ورزش نیست !!! فقط یک بازی

جلوی قاضی مُعَلَّق زدن ورزش نیست !!!
فقط یک بازی است !!!
وَ برای تو دوسَر باخت است اَحمق !!!

کَلّه مُعَلَّق هایَت جَواب داد !!!!!
قَبول ! تو بُردی !!!

در این بازی به برنده مدالی می دهند که زنجیرش را جای گردن به دست و پا می آویزند !!!!

آهای برنده !!!!!!!!
آماده ی دریافتِ مِدالَت باش !!!
مِدالی که شخصِ قاضی !!!
به دَست و پایَت خواهد آویخت !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

دروغ نگو ! تو در هیچ ساحِلی قدم نزده ای

دروغ نگو ! تو در هیچ ساحِلی قدم نزده ای

دروغ نگو !
تو در هیچ ساحِلی قدم نزده ای !!!

این اُقیانوس ...
ساحِلی به خود ندیده !
مَگر اینکه همه را بلعیده و در عُمقِِ تاریکَش غَرق کرده !!!

تو ...
هیچ خاطره ای اَز آفتابِ لَبِ ساحِل نَداری !!!
دیگر دروغ بس است !!!

اگر دَمی از هوای ساحل به ریه های خاطره داشتی !!!
تَمامِ این اُقیانوسِ بَدرَنگ و لَعاب را به هَمان دَم !!!
یکنَفَس تا لَبِ ساحل شِنا میکردی !!!!

چِطور نِمیدانستی روزی در اُقیانوسِ سَهمگینِ مَن مَن هایَت غَرق خواهی شُد ؟؟؟!!!!

خودَت را نَباز !!!
فَریب نَخور لعنتی !!!
ساحِل غَرق می شود ولی مَرگ نَدارد !!!!

خودت !!! را اَز عُمقِ تاریک !!!
به خَطّی اَز نور بالا بکش !!!

ساحِلَت را نجات بده لعنتی !!!
ساحل خودِ تویی !!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

آماده اَم تا ماشه را بِچِکانَم !!!!!!!!! فَقط کَمی تار

آماده اَم تا ماشه را بِچِکانَم !!!!!!!!! فَقط کَمی تار

آماده اَم تا ماشه را بِچِکانَم !!!!!!!!!
فَقط کَمی تار می بینَم !!!

عَزیزَم ...
بِگو تَمامِ چِراغ ها را خاموش کُنند !!!!!!!!!!!!!!
تَمامِ چِراغ های شَهر را خاموش کُنَند !!!!!!!!!!!!

چَشمانَم کَمی نور می خواهَد !!!!!!!!!!
یِک روزَنه هَم کافی است !!!!!!!

آه ...

آخَر کَسی نیست در این شَهر مَرا روشَن کُنَد ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
خَط بده لَعنَتی !!!!!!!
یک روزَنه هَم کافی است !!!!!!!!!

آماده ی شِلیکَم !!!!!!!!!!
فَقَط کَمی تار می بینَم !!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید