لحظه  بروز رسانی 
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

تو را آنقدر دوست میدارَم . که دوست را نَه

تو را آنقدر دوست میدارَم . که دوست را نَه

تو را آنقدر دوست میدارَم ...
که دوست را نَه ...

خُدایا همه ی پدر و مادرها رو حفظ کُن ...

خُدایا ...
امسال خیلی بیشتر به کمک و یاریِ شما دل بسته اَم ...
اِمسال یاریمون کُن تا با سلامتیِ جِسمی ، فکری و روحیِ فَرد فَردمون در هر جایگاهی ...
به سلامتِ اجتماعی و ارتقائ فرهنگِ اجتماعی ...
کمک کنیم و به اجرای صحیح برنامه های ...
سلامتیِ فَرهنگ و ارتقای نظامِ آموزشی ...
و سلامتیِ تربیَّتِ نظامِ اقتصادی و فرهنگِ آموزشِ صحیح و هدفمند مدیریَّتِ اقتصادِ کشور به خصوص خزانه های ملَّت ...
که نتیجهَ ش رسیدن به فرهنگ متمدن و سیاستِ درست در مدیریتِ بحران های داخلی و خارجی در هر زمینه ای است برسیم تا ...
رونق و برکتِ اقتصادی باعثِ رفاه و امنیت برای همه ی قشرهای کشور در همه ی زمینه های اجتماعی شود ...

تا دیگه شاهد حفره های بزرگِ اقتصادی در کشورمون نباشم ...
دیگه شاهدِ زَخم های عمیق و متعدد در لایه های بیشمار طبقاتیِ اجتماع و قرهنگ ملَّتِ کشورمون نباشیم ...
دیگه شاهدِ دردهای فوقِ سنگین و کمرشکنِ گُسترده ی
خانوادگی و اجتماعی به خصوص سرپرست ها ی خانوار و کارگران کشورم و هزینه های سنگین بیمارستان ها و قوانین بیخود سازمان های بیمه و طرد شدن بازنشستگان کشورم ....نباشیم ...
خدایا مدیریت به معنای واقعیِ اجرای حقّ و حقیقت رو در این کشور بنیان سازی کُن ...
آمین ...

سال نو مبارک ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

تو را که نِمی بینَم . چَشمانَم دیوانه

تو را که نِمی بینَم . چَشمانَم دیوانه

تو را که نِمی بینَم ...

چَشمانَم دیوانه ای است ...
شایَد عاقل !!! ...
و ...
دِلَم عاقلی است !!!
حتما حتما دیوانه !!!

تو را که می بینَم ...

چَشمانَم عاقلی می شَود ...
شایَد دیوانه !!!
و ...
دلم دیوانه ای می شود ...
حتما حتما حتما دیوانه ی دیوانه ی دیوانه !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sohrab 313 (قاصد - سرباز شطرنج...)
Sohrab 313 (قاصد - سرباز شطرنج...)

سایه‌ی سنگ بر آینه‌ی خورشید چرا؟! خودمانیم، بگو این همه

سایه‌ی سنگ بر آینه‌ی خورشید چرا؟! خودمانیم، بگو این همه

سایه‌ی سنگ بر آینه‌ی خورشید چرا؟!
خودمانیم، بگو این همه تردید چرا؟!

نیست چون چشم مرا تاب دمى خیره شدن...
طعن و تردید به سرچشمه‌ی خورشید چرا....؟!

طنز تلخى است به خود تهمت هستى بستن...
آن‌که خندید چرا، آن‌که نخندید چرا...؟!

طالع تیره‌ام از روز ازل روشن بود...
فال کولى به کفم خط خطا دید چرا؟!

من که دریا دریا غرق کف دستم بود...
حالیا حسرت یک قطره که خشکید چرا؟!

گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم...
دلم از دیدن این آینه ترسید چرا...؟!

آمدم یک دم مهمان دل خود باشم...
ناگهان سوگ شد این سور شب عید چرا...

«زنده‌یاد استاد قیصر امین پور»

---------------------------------------------

آخرین پست سال ۱۳۹۷🌷

مشاهده همه ی 9 نظر
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

امروز دست "یادت" را گرفتم و به کافه ای در مرکزی

امروز دست "یادت" را گرفتم و به کافه ای در مرکزی ترین نقطه شهر بردم،
برایش قهوه ای تک نفره سفارش دادم و لابلای ازدحام و شلوغی ها رهایش کردم و به خانه برگشتم...!
کلید را انداختم و وارد شدم....
اولین چیزی که به چشمم آمد....
جای پیراهنت روی جا لباسی بود،
که "یادت" را بی رحمانه فریاد می کشید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

شاید خودم مُقَصّرَم . که بَد . خوب !!!

شاید خودم مُقَصّرَم . که بَد . خوب !!!

شاید خودم مُقَصّرَم ...
که بَد ...
خوب !!! بودم !!!

شایَدم تو بیگُناهی !!!
که خوب ...
بَد !!! *شُدی* !!!

نِمی دانَم ...
اَصلا اَز هَمان اَوَّل !!!
خوب بَد !!! می آورد دِلَم !!!
که ...
خوب بَد !!! میبُردی دلَم را اَز راه !!!

آه ...
متاسفَم برای خودم !!!
برای تو !!!

که تَنها نُکته ی اشتراکمان !!!
هَمین' خوب بَد 'شُدَن های نوبتیِ مان اَست !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

هَر رَنگی عَوَض کُنَم !!! تو رَنگ خواهی باخت !!!

هَر رَنگی عَوَض کُنَم !!! تو رَنگ خواهی باخت !!!

هَر رَنگی عَوَض کُنَم !!!
تو رَنگ خواهی باخت !!!
مَنَم که اَهلِ بُردبُرد نیستَم !!!

رَنگ که می بازی !!!
هَفته ها در هَفت رَنگ !!!
به جای تو !!! به جای آقای بُرد !!!!
میکِشَم مَن بَر روی ماهَم پُررَنگ !!!
هَفتاد ماه !!!
بارِ خجالَت را به هَفتاد رَنگ !!!

در آخَر گویَمَت یِکرَنگِ یِکرَنگ !!!
آنقَدر اَز ابتدا !!!
خالی بافتی و خیالی ساختی رَنگ !!!
که در آخر !!!
پُر و پیمان باختی و !!!
رَنگ هایَت هَمه تاریک شُدند و تَنگ !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mani
mani

موفقیت درد دارد . دل کندن از باورهای قدیمی درد

موفقیت درد دارد . دل کندن از باورهای قدیمی درد

موفقیت درد دارد ...
دل کندن از باورهای قدیمی درد دارد ...
ورود به دنیای جدید درد دارد ...

مشاهده همه ی 21 نظر
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

به گُمانَم . در اِبتدا به اِنتها رسیده اَم !!!

به گُمانَم . در اِبتدا به اِنتها رسیده اَم !!!

به گُمانَم ...
در اِبتدا به اِنتها رسیده اَم !!!

یا نَه ...
تَصویرِ تاری را می بینَم !!!

به گُمانَم ...
بی اِبتدا !!!
غَرق در اِنتها !!!
بی نَهایَت به پایان رسیده اَم !!!

آه ...
تَصویرِ واضحی را خواهَم دید !!!

در اِبتدای خواب !!!
تَنَم در جامه اَش دَریده می شَود !!!!!!!!!
بی اِنتها !!!
در اِبتدای خواب !!!
ناتَمام به اِنتها !!!
بی اِبتدا !!! بیدار می شَوَم !!!

بی نَهایَت !!!
غَرقِ کوتاهِ سُکونَت !!!
اِبتدا بی اِبتدا !!!
نِشَسته دراز و کوتاه !!!

در نَهایَت در اِنتها !!!
کوتاه و بِنشَسته به پایانَت !!!
بُلَند و ایستاده بی پایانَت !!!!!!!!!!!!!
پایانِ بی پایان می شَوَم !!!!!!!!

آه ...
اِطمینان دارَم !!!
در اِبتدا به اِنتها رسیده اَم !!!
خُدای مَن ...
چه مَرگِ بی اِنتهایی !!!!!!!!!!!!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

زیباست بی اِنتها . نَهایَت ، در

زیباست بی اِنتها . نَهایَت ، در

...
زیباست بی اِنتها ...
نَهایَت ،
در اِنتها ...

که تَمام می شَویم ...
ناتَمام !!!
بی اِنتها !!!

تو بی نَهایَت !!!
مَن ...
در اِنتها ...

بی نَهایَت زیباست !!!
بی اِنتها ... !!!
* تَمامِ ناتَمامِ ما * !!!

* مایی بی اِنتها * !!!!!!!!!
*** هَر چَند بی اِبتدا ***!!!!!!!!!!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

آنقَدر اَز دَست دادم که به دَستَت آوَردَم

آنقَدر اَز دَست دادم که به دَستَت آوَردَم

آنقَدر اَز دَست دادم که به دَستَت آوَردَم ...

تا به پایَت اُفتادَم دیگر اَز پا نَیُفتادَم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید