بروز رسانی 
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *
مهربان باش . . .

مهربان باش
.
.
.
.
.
.
.

مشاهده همه ی 23 نظر
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *

توکل چه کلمه زیباییست. اجازه دادن به خداوند

توکل چه کلمه زیباییست. اجازه دادن به خداوند

توکل چه کلمه زیباییست...

اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد

تنها خداوند است که بهترینها را برای بندگانش رقم میزند

فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم

ایمان داشته باشیم که رویا هایمان همچون بارانی در حال فرو ریختن اند

چرا که خداوند نه به قدر رویاهایمان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسانهاست، که میبخشد..

مشاهده همه ی 2 نظر
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *

شک ﻧﺪارم اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫیا در آب

شک ﻧﺪارم اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫیا در آب

شک ﻧﺪارم اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫیا در آباﺷﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ آب درﯾﺎ ﺷﻮر ﻧﯿﺴﺖ

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 10 نظر
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا * دلم برای حرمت پر میزنه *
به تو از دور سلام

به تو از دور سلام...

مشاهده همه ی 17 نظر
ஜ۩۞۩ஜ محمد ارشد یاس پر احساس ஜ۩۞۩ஜ
قاطیقاطی
ஜ۩۞۩ஜ محمد ارشد یاس پر احساس ஜ۩۞۩ஜ

حوالی این ساعت حتا عقربه ها هم به

حوالی این ساعت

حتا عقربه ها هم به خواب می روند

تو امیدت برای بیداری از دست نمی رود

آنقدر شیرین به خواب می روی

که من و عقربه ها دل بیدار کردنت را نداریم

گرچه عقربه ها بی وجدان تر از آن هستند که به من اعتماد کنند

بیدارت می کنند

تو هر صبح بی آنکه من بخواهم

ار کنارم می روی

و هر شب با ساعتی که تازه خریده ای به خانه برمی گردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ஜ۩۞۩ஜ محمد ارشد یاس پر احساس ஜ۩۞۩ஜ
قاطیقاطی
ஜ۩۞۩ஜ محمد ارشد یاس پر احساس ஜ۩۞۩ஜ

ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺷﺐ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ

ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺷﺐ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ
ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ:
ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟
ﺩﻭﻣﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ...
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﭼﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺯﭼﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻰ ﺑﮕﻢ؟
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻰ؟
ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ؟
ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ؟
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﺍﺣﻤﻖ ﭼﺎﺩﺭﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺯﺩﻳﺪﻥ!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید