سلام رفیق!
بروز رسانی 
Mehdi
Mehdi

وقتیکه میگویند علی«ع»غریب و تنهابودلعنت میکنیم مردمان آن زمان را؛ وقتی

وقتیکه میگویند علی«ع»غریب و تنهابودلعنت میکنیم مردمان آن زمان را؛
وقتی که میگویند حسین«ع»تنهابود لعنت میکنیم مردم آن زمان را؛
وای برروزی که بگویندمهدی«عج» غریب و تنها بود لعنتمان میکنندمردم آن زمان مارا.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید