لحظه  بروز رسانی 
☆♡ yasna ♡☆
بی‌حالبی‌حال
☆♡ yasna ♡☆

M

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆♡ yasna ♡☆
بی‌حالبی‌حال
☆♡ yasna ♡☆

نمیدانستم دلتنگے،، دل نازڪم میڪند. انقدر ڪہ بہ هر بهانہ

نمیدانستم دلتنگے،، دل نازڪم میڪند...
انقدر ڪہ بہ هر بهانہ ڪوچڪے چانہ ام بلرزد و چشم هایم خیس اشڪ شود..!!
نمیدانستم دلتنگے،، ضعیفم میڪند...
آنقدر ڪہ ڪوہ استوار غرورم زیر بار ندیدنت ڪمر خم ڪند..!!
نمیدانستم دلتنگے،، ڪودڪم میڪند...
انقدر ڪہ در نبودنت ساعتها گوشہ اے بنشینم و با همہ
دنیا قهر ڪنم..!!
نمیدانستم.

مشاهده همه ی 10 نظر