لحظه  بروز رسانی 
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥

بعد چند وقت اومدیم . یه 2 تا

بعد چند وقت اومدیم . یه 2 تا

بعد چند وقت اومدیم ...

یه 2 تا هم عکس گذاشتیم دیگه ...

{-54-}{-54-}{-54-}

مشاهده همه ی 2 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥

سنگین باش . سبک هارو باد میبره

سنگین باش . سبک هارو باد میبره

سنگین باش ...

سبک هارو باد میبره ...

{-27-}{-27-}{-27-}

مشاهده همه ی 2 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥

ویـلای عـمـوم . فــَـشـَــم . جـاتـون خـالـی ؛ فـداتـون

ویـلای عـمـوم . فــَـشـَــم . جـاتـون خـالـی ؛ فـداتـون

ویـلای عـمـوم ...
فــَـشـَــم ...
جـاتـون خـالـی ؛ فـداتـون !!!♥ ♥ ♥

مشاهده همه ی 107 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥

"" تـنـهـــام "" "" ولـی ""   "" بــا خـــُـدام ""

"" تـنـهـــام "" "" ولـی ""   "" بــا خـــُـدام ""

"" تـنـهـــام ""
"" ولـی ""  
"" بــا خـــُـدام ""

{-77-}{-77-}{-77-}

مشاهده همه ی 90 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥

تـو هــتــل ؛ هـمـیـن جـوری

تـو هــتــل ؛ هـمـیـن جـوری


تـو هــتــل ؛ هـمـیـن جـوری ...

روی مـیـز رو بـبـیـن ؛

مـیدونـم "" شـلـخــتـه ام ""


{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 33 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
مـن و یـه لـحـظـه  


مـن و یـه لـحـظـه  


 ""  خـــاص  ""

{-60-}{-60-}{-60-}

مشاهده همه ی 155 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥

هـمـسـفـر و دوسـت خـوبـم  ""  رضـا  "" جـاتـون خـالـی

هـمـسـفـر و دوسـت خـوبـم  ""  رضـا  "" جـاتـون خـالـی

هـمـسـفـر و دوسـت خـوبـم 
""  رضـا  ""
جـاتـون خـالـی بـود ...{-23-}{-41-}{-23-}

مشاهده همه ی 5 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥

  "" کـــیـش  """ یـه آبـتـنـیــه   ""  

  "" کـــیـش  """ یـه آبـتـنـیــه   ""  

 
"" کـــیـش  """

یـه آبـتـنـیــه   ""   لاکــچــری   """

{-27-}{-27-}{-27-}

مشاهده همه ی 9 نظر