افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥


ویـلای عـمـوم ...
فــَـشـَــم ...
جـاتـون خـالـی ؛ فـداتـون !!!

♥ ♥ ♥


IMG_1134_Snapseed.jpg

مشاهده همه ی 103 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥


""   تـنـهـــام   ""

ولـی بــا   ""   خـــُـدام    """

{-77-}{-77-}{-77-}
IMG_20160503_184735_Snapseed.jpg

مشاهده همه ی 90 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥


تـو هــتــل ؛ هـمـیـن جـوری ...

روی مـیـز رو بـبـیـن ؛ مـیدونـم "" شـلـخــتـه ام """

“” Sorry ””

{-7-}{-59-}{-7-}

IMG_20160503_182938_Snapseed.jpg

مشاهده همه ی 30 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
مـن و یـه لـحـظـه   ""  خـــاص   ""

{-60-}{-60-}{-60-}IMG_20160504_182632_Snapseed_Snapseed.jp

مشاهده همه ی 147 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥""  کـــیـش  """

یـه آبـتـنـیــه   ""   لاکــچــری    """

{-27-}{-27-}{-27-}


IMG_20160506_143424_Snapseed.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥ایـنـم کـسـی نـیسـت جـز ؟؟؟

   ((  Dj Moolix ))

{-144-}{-106-}{-144-}


IMG_1573.jpg

مشاهده همه ی 15 نظر
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥
عصبانیعصبانی
♥♦♣♠ SAMAN ♠♣♦♥مـنـو "" مـادرم "" هـمـه زنـدگـیـم ...

دلـیـل بـودنـم , عـشـقـه مـنـه !!!

{-49-}{-41-}{-49-}


IMG_1244.jpg

مشاهده همه ی 140 نظر