خواهان آنم که ضربان قلبتان

به لبخندهای مکرر تکرار شود

و هر آنچه به دل آرزو دارید

بی بهانه ای از آن شما باشد
بروز رسانی 
سمیرا
شیطونشیطون
سمیرا
پست شماره 321410575 از سمیرا

.

مشاهده همه ی 9 نظر
aki
aki
😁😁

😁😁

مشاهده همه ی 4 نظر
نفس
مهربونمهربون
نفس

مگه میشه پسری یچی سفارش بده من بگم نه شب

مگه میشه پسری یچی سفارش بده من بگم نه شب

مگه میشه پسری یچی سفارش بده من بگم نه{-16-}
شب میخواب صبح بلند میشه سفارش میده{-7-}
امروز بلند شد میگه من ماشمالو میخوام مامان دلس کن لطفااا دون من دون حس{-11-}
ماهم اطاعت امر کردیم شد این جاتون خالی{-17-}

مشاهده همه ی 236 نظر
نفس
مهربونمهربون
نفس

وقتی ماژیک های پسری چشمک میزنه میگه بیا نقاشی بکش

وقتی ماژیک های پسری چشمک میزنه میگه بیا نقاشی بکش

وقتی ماژیک های پسری چشمک میزنه میگه بیا نقاشی بکش.
منم دلم میره واس قدیما و نقاشی کشیدن

مشاهده همه ی 403 نظر
سمیرا
شیطونشیطون
سمیرا
پست شماره 321402007 از سمیرا

.

مشاهده همه ی 138 نظر
سمیرا
شیطونشیطون
سمیرا
پست شماره 321402001 از سمیرا

.

مشاهده همه ی 13 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

‏ توزیع بادمجان به عنوان کمک معیشتی به

‏ توزیع بادمجان به عنوان کمک معیشتی بهتوزیع بادمجان به عنوان کمک معیشتی به مردم
روستای نظر آقا _ برازجان استان بوشهر
🙄🙄😐😑

مشاهده همه ی 303 نظر
ali
ali

از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم. خواب میبینمت

از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم. خواب میبینمت از خواب نباید بپرم ♩♫
خواب پرواز تو با نامه ی خیسی در مشت . تو نباشی غم این عصر مرا خواهد کشت ♩♫
عصر تلخی که به جز خاطره ای قرمز نیست .عصر تلخی که به جز ترس خداحافظ نیست ♩♫
یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم .به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم ♩♫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aki
aki
😁😁

😁😁

مشاهده همه ی 31 نظر