لحظه  بروز رسانی 
زهره
ورزشکارورزشکار
زهره

سیر شدم.   بس که سرد و گرم روزگار

سیر شدم...

 

بس که سرد و گرم روزگار را چشیدم!!!

 

 56195970926271776268.jpg

 

مشاهده همه ی 21 نظر
زهره
ورزشکارورزشکار
زهره

      اسمش آدم است. اما

 

91958254407985980363.jpg 

 

اسمش آدم است...

اما تو باور نکن

گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید . . .

مشاهده همه ی 15 نظر
زهره
ورزشکارورزشکار
زهره

1409771119073136.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
زهره
ورزشکارورزشکار
زهره

چه سود نیکی را  هنگام که نیکان سرکوب می شوند؟

چه سود نیکی را  هنگام که نیکان سرکوب می شوند؟...

چه سود آزادی را  هنگام که آزاد مردان ، دربند می زینند؟...

چه سود دانایی را  هنگام که نادانان ، نانی به چنگ می آورند

که همگان نیازمند آنند؟

بجای آنکه ، تنها ، خود نیک باشید ، بکوشید  طرحی دراندازید

که نفس آزادی ممکن گردد   تا همه گان آزاد باشند و نیازی به آزادی نباشد

بجای آنکه ، تنها ، خود خرمند باشید ، بکوشید

 

.طرحی در اندازید  که نابخردی را از جهان براندازید

تا کس را زین کالا ، هیچ بهره نباشد ...


a_place_where_the_truth_is_not_allowed_i


مشاهده همه ی 5 نظر
زهره
ورزشکارورزشکار
زهره

یک معدن چی اگر چه همیشه روی سیاه است! ولی مثل

یک معدن چی اگر چه همیشه روی سیاه است! ولی مثل

بعضی ازمسئولین شیفته قدرت! رو سیاه نیست!

یک معدن چی اگر چه به خاطر فشار کار و روزگار...

پشتش خمیده شده ولی دل صاف و روشن دارد

یک  معدن چی اگر چه به خاطر کوتاهی پای چپ!نمی تواند

راست راه برود!ولی همیشه راه درست را می رود

یک معدن چی اگر چه همیشه ماسک به صورت می زند!

ولی هیچوقت نقاب به صورت نزده است...

 

35729cf7e4093ca493e1708667a091db384269c2 

 

مشاهده همه ی 8 نظر
زهره
ورزشکارورزشکار
زهره

زنی که راهروها را جارو می‌کشد.   و پوکی

زنی که راهروها را جارو می‌کشد...

 

و پوکی استخوانش را قایم می‌کند

و رنگ دکمه‌های لباسش باهم فرق دارد،

 

قهرمان است...!

از روزهای جهانی  نگو...

 

 634940289122946553.jpg

 

مشاهده همه ی 4 نظر