لحظه  بروز رسانی 
زینب منوچهری
خواب آلودخواب آلود
زینب منوچهری

لحظه ها بی صدا و بی نفس می آیند و می

لحظه ها بی صدا و بی نفس می آیند و می روند
و من همچنان در نگاه رهگذر صفحه ساعت چشم دوختم....

مشاهده همه ی 1 نظر