لحظه  بروز رسانی 
زهرا
مهربونمهربون
زهرا

انصاف نیست … دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری

انصاف نیست …دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی


و آنقدر بزرگ باشد …


که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی

مشاهده همه ی 7 نظر
زهرا
مهربونمهربون
زهرا

وقتـی تنهـا باشـی از تعطیل  بودن  هیچ روزی ذوق  نمی


وقتـی تنهـا باشـی از تعطیل  بودن  هیچ روزی ذوق  نمی کنـی !

همیشہ تو تعطیلات ،  تنهایـــی آدم  چندین  برابر میشه ...


مشاهده همه ی 6 نظر
زهرا
مهربونمهربون
زهرا

ما برنده ایماگر لحظه های شیرین امروز راقربانی اتفاقات تلخ

BeFunky_jkbkjnbjpg.jpg


ما برنده ایم

اگر لحظه های شیرین امروز را

قربانی اتفاقات تلخ دیروز نکنیم

پس نـه در حســرت دیـروز و نـه در رویـای فـردا

فقــــط بــرای امــــروز.....!مشاهده همه ی 4 نظر
زهرا
مهربونمهربون
زهرا

غـــرق شدن همیشــــه تو آب نیــــست . . . تو

556565656.pngغـــرق شدن همیشــــه تو آب نیــــست . . .

تو غصــــــه نیـــــست . . .

تو خیــــــال نیــــست . . .

آدم دوســــت داره یه وقتــــایی تو یه " آغــــــوش " غــــرق بشــــه . . .

حــــــل بشـــــه !

مشاهده همه ی 2 نظر
زهرا
مهربونمهربون
زهرا

عشق من . . .از دلنوشته هایم ساده نگذر

night55111112.png


عشق من . . .

از دلنوشته هایم ساده نگذر . . .

به یاد داشته باش این دلنوشته ها را . . .

 یک دل نوشته  لعنتی . . .برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
مهربونمهربون
زهرا

خسرو شکیبایی چه زیبا گفت : تا زنده ای در

7777754.png
خسرو شکیبایی چه زیبا گفت :

تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی

مسئولی در برابر اشکهایش، در برابر غمهایش، در برابر تنهاییش

اگر روزی فراموشش کردی دنیا به یادت خواهد آورد.


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿـــﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ

ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤـ ــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ

ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ...


ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒــــ ـــﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ...

ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ

ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ ...


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ

مشاهده همه ی 2 نظر