لحظه  بروز رسانی 
fateme78
عاشقعاشق
fateme78

چقدر شرین است که با عشقت قهر کنی بر خلاف

چقدر شرین است که با عشقت قهر کنی بر خلاف

چقدر شرین است

که با عشقت قهر کنی بر خلاف خواستت بگویی

نمیخواهمت دوستت ندارم.

او بگوید غلط کردی چی بخواهی چی نخواهی تو از من هستی............

مشاهده همه ی 7 نظر
fateme78
عاشقعاشق
fateme78

سلامتی یک نخ سیگارکه حداقل میدونم قبل من باکسی لب نگرفته؛

سلامتی یک نخ سیگارکه حداقل میدونم قبل من باکسی لب نگرفته؛

سلامتی یک نخ سیگارکه حداقل میدونم قبل من باکسی لب نگرفته؛
سلامتی دودسیگار،بااینکه کم رنگه ولی یه رنگه؛
سلامتی ته سیگارکه بهم یاددادنتیجه سوختن وساختن زیرپاله شدنه!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
【✿Yαℓ∂α✿】
شیطونشیطون
【✿Yαℓ∂α✿】

زمـین جـاذبـﮧ نـداره سیـبـا بـﮧ عـشق شـهــریــوریـــامیـفـتهـ

زمـین جـاذبـﮧ نـداره سیـبـا بـﮧ عـشق 10.gif شـهــریــوریـــا10.gifمیـفـتهـ

48301861446336805198.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
fateme78
عاشقعاشق
fateme78

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت : آهــــای پســــر

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :

آهــــای پســــر ...

حواســــت باشــــه ...!

ایــــن دختــــری كــــه بــــه تــــو دل داده ,

خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ...

لیاقــــت داشتــــه بــــاش ..............!

مشاهده همه ی 1 نظر