بروز رسانی 
majid
majid

بی روح باید باشم بی استخوان که نرم تنانه

بی روح باید باشم
بی استخوان
که نرم تنانه در آغوشت بگیرم و
سخت دوستت بدارم
زمین هم روزی در آغوش تو به خواب رفت و
آسمان به فکر معشوقه ای دیگر افتاد ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

به خودت می آیی، یادت می آید دیگر

به خودت می آیی،

یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،

نه دستی که شانه هایت را بگیرد،

نه صدای که قشنگ تر از باد باشد

تنهایی یعنی این..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت. تلخ کردن زندگی خود بـرای کـسـی کـه. در

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......

تلخ کردن زندگی خود

بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا


شـیـریـن تـریـن لـحـظـات

زنـدگـیـش را سپری مـی کـند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

خـدایـا یـادتـه . ؟! دسـتـشـو گـرفـتـم آوردم پـیـشـت

خـدایـا یـادتـه ... ؟!


دسـتـشـو گـرفـتـم آوردم پـیـشـت ...


گـفـتـم : مـن فـقـط ایـنـو مـیـخـوام ...


گـفـتـی : ایـن کـمـه ! بـهـتـر از ایـنـو بـرات گـذاشـتـم کـنـار ...


پـامـو کـوبـیـدم زمـیـن و گـفـتـم : هـمـیـنـو مـیـخـوام ... ♥


گـفـتـی : آخـه نـمـیـشـه ! قـول ِ ایـنـو بـه یـکـی دیـگـه دادم . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
majid
majid

نه كه از تو بهتر نبوده و نيست! اما دل من

نه كه از تو بهتر نبوده و نيست!
اما دل من فرو ريخته ى تو شد!
برو و فرسنگها از من دور شو
اما به من برگرد!
درست تو شبى كه دارم ستاره هارو ميشمارم
... بياو چراغ اتاقم رو روشن كن!
بى دريغ به چشمهام خيره شو و بگو؛
گشتم تمام دنيارو! نه كه از تو بهتر نبودو نيست اما تنها دل تو بود كه براى من فرو ريخت!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Piran
گرفتارگرفتار
Piran

حدود 70 سال پیش یعنی بین سال های 1320 تا 1325

حدود 70 سال پیش یعنی بین سال های 1320 تا 1325 در یکی از مدارس مشهد به نام دبستان ابن یمین در امتحان پایانی انشاء موضوع انشاء این بود:
                                                              "شجاعت یعنی چه؟"
                                                               یکی از دانش آموزان پس از نوشتن نامش در وسط برگه نوشت " شجاعت یعنی این."
این برگه در دفتر دبستان دست به دست دبیران گشت و همه به آن 20 دادند!!!
.
.
.
.
.
.......................فکر میکنید آن دانش آموز چه کسی بود؟!!!
.
.
.
.
......................................"دکتر علی شریعتی"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ALI - 619
ورزشکارورزشکار
ALI - 619

وفاداری زمانی معــــــنا پیدا می کند که <br style="margin-top: 0px; margin-right:

وفاداری زمانی معــــــنا پیدا می کند که 
بشود خیـــــــــــانت کنی...
و نــــــــکنی....{-41-}{-35-}{-41-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

جویباریست . که به ابدیّت می ریزد

جویباریست ...

که به ابدیّت می ریزد

و چیزی

توان توقّف آن را ندارد

که به شکلی دیگر

به راه خود خواهد رفت

عشق را می گویم

... عشق

که نام دیگر توست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

بی هیچ صدایی می ایند زمانی که نمی دانی

بی هیچ صدایی می ایند
زمانی که نمی دانی
در دلت یک مزرعه ارزو می کارندو .......
بی هیچ نشانی از دلتان می گریزند
تا تمام چیزی که به یاد می اوری
حسرتی باشد به درازای زندگی
چقدر بی رحمند رویا ها..........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید