بروز رسانی 
POWER
POWER

سلام . پایان نامه و پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد

سلام ... پایان نامه و پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته برق گرایش قدرت به همراه فایل شبیه سازی با قیمت مناسب به فروش می رسد.

گزارش کارآموزی توزیع برق نیز موجودهست ...

این فایل ها در هیچ سایتی نیست ...

شبیه سازی پروژه های شما با متلب و سیمولینک نیز صورت می گیرد

لطفا در صورت نیاز ایمیل بدید تا من اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون بذارم .

powersp1394@gmail.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسعود
مسعود

هیشکی منو دوست نداره چراااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   چرا

هیشکی منو دوست نداره

چراااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

چرا هیشکی با من دوست نمیشه اینجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 3 نظر

سلام بچه هااین سرویس جدیدهایرانسل شارژ هزارتومنی عیدی میدهفقط باید عدد

سلام بچه ها
این سرویس جدیده
ایرانسل شارژ هزارتومنی عیدی میده
فقط باید عدد 13644432 رو
به 201421 پبامک کنین
واقعیه امتحان کنین
تا میتونین استفاده کنین
بازنشر یادتون نره
bqxhky20o9ptfkx1f1ix.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

سلام دوستانایرانسل شارژ هزارتومنی عیدی میدهفقط باید عدد 13644432 روبه 73711159

سلام دوستان
ایرانسل شارژ هزارتومنی عیدی میده
فقط باید عدد 13644432 رو
به 73711159 پبامک کنین
تا بیست و دوم بیشتر مهلت نیس
واقعیه امتحان کنین
بازنشر یادتون نره

bqxhky20o9ptfkx1f1ix.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

بار آخر ، من ورق را با دلم بر ميزنم!

بار آخر ، من ورق را با دلم بر ميزنم!
بار دیگرحكم كن!
با دلت ، دل حكم كن!
حكم دل ,
هركه دل دارد بیاندازد وسط!
تاكه ما دلهایمان را روكنیم!
دل كه روی دل بیافتاد،عشق حاكم میشود!
پس به حكم عشق بازی میكنیم!
این دل من!
رو بكن حالا دلت را...!
دل نداری؟
بر بزن اندیشه ات را...!حكم لازم ,
دل گرفتن!
دل سپردن!
هردولازم !
عشق لازم!

مشاهده همه ی 3 نظر
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺮﯾﺰ . ﭘﯿﮑﺎ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻻ. ﺑﺰﻥ ﺑﻪ

ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺮﯾﺰ ...
ﭘﯿﮑﺎ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻻ...
ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ  ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮﺩﻥ...
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺭﺩ ﭘﺎﻫﺎﯾﻪ ﺭﻭ ﻗﻠﺒﻤﻮﻥ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ،ﺍﻣﺎ ...ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻤﮏ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ !! ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﯿﻤﻢ ﻧﮕﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﺸﯽ ﺍﺳﻢ ﭘﺴﺮﻡ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﮑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﺸﻦ ﻭ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻤﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺪﻥ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﻟﺒﺎﺗﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﺶ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ:ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻮﺱ ﻣﯿﺎﺩ ﺳﺮﺍﻏﺶ...ﺳﻼمتي ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ؛ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ...          ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺘﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ.......

مشاهده همه ی 2 نظر