لحظه  بروز رسانی 
Zizigolo
خنگخنگ
Zizigolo

وقتی از ته دل بخندی ، وقتی هرچیزی رو به خودت

وقتی از ته دل بخندی ، وقتی هرچیزی رو به خودت نگیری ، وقتی سپاسگذار انچه که هست باشی ، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی ، ان زمان است که واقعا زندگی میکنی .
بازی زندگی ، بازی بومرنگ هاست . اندیشه ها ، کردار ها و سخنان ما ، دیر یا زود با دقت شگفت اوری به سوی ما باز میگردند . و زمانی که ادمی بتواند بدون هیچ دلهره ای ارزو کند ، هر ارزویی بی درنگ براورده خواهد شد .

فلورانس اسکاول شین

نظرات برای این پست غیر فعال است