افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
Ali
عاشقعاشق
Ali
photo_2017-02-08_19-31-57.jpg


ذهنمان را تقویت ڪنیم
تا عڪاس زیبایی‌ها باشد

خوبی‌ها را ثبت ڪند
 و
بدی‌ها را رد...

آنوقت آلبومی از عشق وزیبایی ها
خواهیم داشت

مشاهده همه ی 1 نظر
Ali
عاشقعاشق
Ali
photo_2016-12-11_21-33-44.jpg


انسان خردمند

موفقیت راثروت،
قدرت،ومعروفیت نمیداند
چون می داند
این آرمانهازائیده ذهنند
وذهن همان نفس فانی ست
انسان خردمند
برمدارعشق است نه اقتدار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید