لحظه  بروز رسانی 
Ali
عاشقعاشق
Ali

زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما

زندگی کنید
برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند
شما فرصتی برای بودن دارید
پس ساکت ننشینید
بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خودتانید
کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید
چون رویاهایتان آنجاست
و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی کردن داری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

نگران فاصله رویاهایت و حقیقت اکنونت نباش اگر می توانی


نگران فاصله رویاهایت و حقیقت اکنونت نباش

اگر می توانی چیزی را تصور کنی، آن را به دست خواهی آورد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

خدا تنها اميديست ڪہ وقتے همہ رفتند مےماند وقتے همہ

خدا تنها اميديست ڪہ وقتے همہ رفتند مےماند وقتے همہ


خدا تنها اميديست ڪہ
وقتے همہ رفتند مےماند

وقتے همہ تنهايت گذاشتند
محرمت مے شود

وقتے همہ تنبیهت کردند،پناهت مے شود...
در پناه حق باشین دوستان خوبم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

درد دل با مشاوره فرق دارد یاد بگیریم وقتی کسی

درد دل با مشاوره فرق دارد
یاد بگیریم
وقتی کسی با ما درد دل می کند
شاید دنبال گوشی برای شنیدن می گردد
بگذاریم حرف هایش را، درد هایش را بگوید.
نسخه نپیچیم برایش
خودمان را ناجی روحش نپنداریم
گاه هدف آدم ها از درد دل فقط گفتن حرف های به دل مانده است

بگذاریم آدم ها حرفشان را بزنند
خفه شان نکنیم لطفا...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد،

اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد،


اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد،
آهنگ زندگیتو جوری ادامه بده،
هیچ کس نفهمه به تو چی گذشت؛
حتی اونی که سیمو پاره کرد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

هیچ وقت با دل آدمهای مهربون بازی نکنید چون نمیتونن

هیچ وقت با دل آدمهای مهربون بازی نکنید چون نمیتونن


هیچ وقت
با دل آدمهای مهربون بازی نکنید
چون نمیتونن انتقام بگیرن
نه دلشون میاد، نه راهشو بلدن...


مشاهده همه ی 3 نظر
Ali
عاشقعاشق
Ali

نهایتِ. آرزوی من است          ڪہ، در وجــــــــــودت کلبــــــــــہ

نهایتِ. آرزوی من است          ڪہ، در وجــــــــــودت کلبــــــــــہ


نهایتِ........


آرزوی من است

         ڪہ، در وجــــــــــودت

کلبــــــــــہ اے

  داشته باشم

        حتــــــــــے، به


             مساحتِ يك یاد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

دوست داشتن بہ حرف نیست.   بہ وقتیہ ڪہ برات

دوست داشتن بہ حرف نیست.   بہ وقتیہ ڪہ برات


دوست داشتن بہ حرف نیست......
 
بہ وقتیہ ڪہ برات میذارہ

بہ ارزشے ڪہ برات قائل میشہ

بہ اعتمادیہ ڪہ بهت دارہ

بہ دلگرمیہ ڪہ بهت میدہ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید