مدیر فوق فعال میخوایم واس گروه.هرکی میتونه خبرم کنه!
نظرات و پستای تبلیغی گروه های دیگه حذف میشه
این پست پاتوق گروهه

 http://facenama.com/view/post:295010955
بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

‌تهدیدهای زنانه را جدی نگیر. درست مثل قولهای مردانه

‌تهدیدهای زنانه را جدی نگیر...
درست مثل قولهای مردانه...
زنی که تهدید به رفتن می کند نمیرود...
مردی که قول به ماندن می دهد نمی ماند...
زنها وقتی تصمیم به رفتن می گیرند
قیل و قال نمی کنند
به عکس
مهربانتر میشوند
و بعد از آن
به یکباره محو می شوند...
و تو می مانی و جای همیشه خالی او
با عذابی غیر قابل وصف....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

زن و مرد به یکدیگر که علاقه‌مند می‌شوند اشغالگری هم شروع

زن و مرد به یکدیگر که علاقه‌مند می‌شوند اشغالگری هم شروع می‌شود. همه‌اش در پی تصرف هم‌اند و به آزادی هم لطمه می‌زنند. مالکیت شروع می‌شود و آرام آرام خصوصیات یک مالک را هم پیدا می‌کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

جایت کنارم خالیست مثل نبات کنار چای

جایت کنارم خالیست

مثل نبات کنار چای

مثل گلپر روی انار

مثل بوی نم وقت باریدن باران

مثل برگ‌های طلایی در پاییز

همین‌ قدر ساده

همین‌ قدر مهم

همین‌ قدر حیاتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

برگ ریزان که باشد باد سرد که بوزد

برگ ریزان که باشد

باد سرد که بوزد

باران که بیاید

خلاصه بگویم

پاییز که باشد

از همیشه تنها ترم و عاشق تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد

پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد

با این همه

از منبر بلند باد

بالا که می رود

درخت ها چه زود به گریه می افتند !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید