افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
مدیر فوق فعال میخوایم واس گروه.هرکی میتونه خبرم کنه!
نظرات و پستای تبلیغی گروه های دیگه حذف میشه
این پست پاتوق گروهه

 http://facenama.com/view/post:295010955
بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

هرگاه از دست کسی عصبانی و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

گاندی خطاب به معشوقه اش:
تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم
و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی
کسی که تو از من میخواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی برای من
خوب من
هنر عشق در پیوند تفاوت هاست
و معجزه اش ، نادیده گرفتن کمبودها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

درد ما را در جهان درمان مبادا بي شما
مرگ بادا بي شما و جان مبادا بي شما
سينه هاي عاشقان جز از شما روشن مباد
گلبن جان هاي ما خندان مبادا بي شما
عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او
تاج و تخت و چتر اين سلطان مبادا بي شما
عشق را ديدم ميان عاشقان ساقي شده
جان ما را ديدن ايشان مبادا بي شما
جان هاي مرده را اي چون دم عيسي شما
ملک مصر و يوسف کنعان مبادا بي شما
(مولانا)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

ماه تابید و چو دید آن همه خاموش مرا
نرم بازآمد و بگرفت در آغوش مرا
گفت:« خاموش درین جا چه نشستی؟» گفتم:
بوی « محبوبه شب »، می برَد از هوش مرا
بوی “محبوبه شب”، بوی جنون پرور عشق
وه، چه جادوست که از هوش بَرَد بوش مرا
بوی “محبوبه شب”، نغمه چنگی ست لطیف
که ز افلاک کند زمزمه در گوش مرا
بوی “محبوبه شب”، همچو شرابی گیراست
مست و شیدا کند این جام پر از نوش مرا
بوی “محبوبه شب”، جلوه جادویی اوست
آنکه نکرده است به یکباره فراموش مرا
(فریدون مشیری)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

آوای باد انگار آوای خشک سالیست

دنیا به این بزرگی ، یک کوزه سفالیست

باید که عشق ورزید ، باید که مهربان بود

زیرا که زنده ماندن هر لحظه احتمالیست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

ﺷﺐ به ﺷﺐ ﺟﻨﮕﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﭘﺎ ﺩﺭﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﭼﺸﻢ ﻭ اﺑﺮﻭﯼ ﺧﺸﻦ ﺍﺯ ﺑﺲ که ﻣﯽﺁﯾﺪ به ﺗﻮ
ﮔﺎﻫﯽ ﺁﺩﻡ، ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
صفحه ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﻓﺮﺩﺍ جهاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﯼ ﺷﺎﻋﺮﺕ ﻗﻄﻌﺎ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
کار ﻭ ﺑﺎﺭِ ﺁﺩﻡِ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣُﺮﺩﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﺷﮑﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

یک عمر
در انتظاری تا بیابی آن را که
درکت کند و تو را
همان گونه که هستی بپذیرد.
...و عاقبت
...در می یابی که او
از همان آغاز
خودت بوده ای.......!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ، ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﻣﺎﻩ ﺭﻭﯾﻢ ! ﺍﺧﺘﺮِ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻡ ! ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﻮﺝِ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺍﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﻧﺎ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ، ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺍﻣﻦ ﯾﺠﯿﺒﺎ ، ﺑﺮ ﻟﺒﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻣﻬﺎ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ ، ﺍﺯ ﺑﯿﻢ ، ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺷﺒﯽ
ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﻩِ ﺑﺨﺖِ ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺍﻣﺸﺐ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺷﻌﺮ
ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ، ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید