مدیر فوق فعال میخوایم واس گروه.هرکی میتونه خبرم کنه!
نظرات و پستای تبلیغی گروه های دیگه حذف میشه
این پست پاتوق گروهه

 http://facenama.com/view/post:295010955
بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد عشق اینبار

سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
عشق اینبار به دیوانه شدن می ارزد
گرچه خاکسترم و همسفر باد ولی
جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد
تیشه بر ریشه ی قصری که در آن شیرین نیست
بیستون بی تو به ویرانه شدن می ارزد
یوسفم سینه ی من پیرهن پاره ی من
ننگ این قصه به افسانه شدن می ارزد
خاک خامم عطش آتش و می در دل من
بزن آتش که به پیمانه شدن می ارزد
شانه ام زیر غم عالم و آدم اما
یک نفس زیر سرت شانه شدن می ارزد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

دلم آشفته ی آن مایه ناز است هنوز مرغ پرسوخته،

دلم آشفته ی آن مایه ناز است هنوز
مرغ پرسوخته، در پنجه ی باز است هنوز
جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسید
دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز
گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز عشق
یار، عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز
خاک گردیدم و بر آتش من آب نزد
غافل از حسرت ارباب نیاز است هنوز
گرچه هر لحظه مدد می دهدم چشم پرآب
دل سودا زده در سوز و گداز است هنوز
همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع
قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز
گر چه رفتی، ز دلم حسرت روی تو نرفت
درِ این خانه به امید تو باز است هنوز
این چه سوداست عمادا که تو در سر داری؟
وین چه سوزی است که در پرده ساز است هنوز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

منظورت از کنایه زدن چیست خوب من؟ گاهی کمی ملاحظه

منظورت از کنایه زدن چیست خوب من؟
گاهی کمی ملاحظه بد نیست خوب من
حالا که بند بند وجودم به بند توست
دیگر نمیشود بروی… ایست! خوب من
یک بیت طعم رفتن و یک بیت عطر راه
قصدت از این مشاعره ها چیست خوب من؟
دارد به سر هوای شکستن سبوی بغض
این زخم ها بهانه ی خوبیست خوب من
گفتی که سخت بر سر این عهد مانده ای
پس این که ساده می شکند کیست خوب من؟
بی شک نمی دهد به تو آموزگار عشق
در امتحان مهر و وفا بیست خوب من
با من بمان… بدون تو هرگز نمی شود
حتّی برای ثانیه ای زیست خوب من
“محمد عابدینی”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

در بزرگراه زندگی “راهت “آسان” نخواهد بود

در بزرگراه زندگی “راهت

“آسان” نخواهد بود

هر “چاله اي”
“چاره اي” به تو خواهد آموخت

برای پیش گیری از “پسرفت”
پس “باید رفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

مرو راهی که با ریگی بلغزی / مشو بیدی که با

مرو راهی که با ریگی بلغزی / مشو بیدی که با بادی بلرزی
تو را قدر و تو را قیمت گران است / مکن کاری که یک ارزن نیرزی . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید