لحظه  بروز رسانی 
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
 

 

مشاهده همه ی 2 نظر
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو

فک کنم فقط تو ایرانه که موقع سبقت از ماشین جلویی

فک کنم فقط تو ایرانه که موقع سبقت از ماشین جلویی تمام سرنشینان دو ماشن همدیگرو نگاه میکنن...!!! {-7-}

مشاهده همه ی 14 نظر
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو

ظرف میوه رو گرفتم جلو مهمون ، دستپاچه شدم گفتم بفرمایین

ظرف میوه رو گرفتم جلو مهمون ،

دستپاچه شدم گفتم بفرمایین دهنتون رو سرویس کنین...!!! :|

مشاهده همه ی 4 نظر
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو

من اگه بچم 2 قلو بشه یکی دختر یکی پسر ،

من اگه بچم 2 قلو بشه یکی دختر یکی پسر ، اسم دخترمو میذارم بینا و اسم پسرمم میذارم موسی
بعد موقع ناهار داد بزنم بیناموسا ناهار حاضره...!!!

مشاهده همه ی 3 نظر
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو

ما دخترا اصلا پشت سرمونو نگاه نمیکنیم چون اصلا طاقت دیدن

ما دخترا اصلا پشت سرمونو نگاه نمیکنیم چون اصلا طاقت دیدن کشته مرده هامونو نداریم...!!!

عاقا این آمبولانسا کجان پسرای مردم از دست رفتن!!! {-7-}

مشاهده همه ی 7 نظر
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو

در مردها حسی هست که اسمشو میذارن " غیرت " و

در مردها حسی هست که اسمشو میذارن " غیرت "

و به همون حس در خانم ها میگن " حسادت "

اما من به هردوشون میگم " عشق "

تا عاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود...!!!

مشاهده همه ی 6 نظر
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو

مورد داشتیم مرده داشته اخبار می دیده که اعلام کردن که

مورد داشتیم مرده داشته اخبار می دیده که اعلام کردن که آب مسموم شده مصرف نکنین.

زنش از خواب بیدار شد گفت چی شده ؟

گفت عزیزم هیچی...! آب میخواد قطع شه آب بخور و بخواب...!!! :| :|

مشاهده همه ی 10 نظر
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو
شیطونشیطون
شیطــــــ ــــــــــ ــــــون کـــــ ـــــوچــــ ـــولـــــ ــــو

دخترا تا وقتی لاک ناخونشون خشک نشده کاملا بی دفاع و

دخترا تا وقتی لاک ناخونشون خشک نشده کاملا بی دفاع و بی خطرن...! {-11-}

مشاهده همه ی 3 نظر