هیچکس جز تو نخواهد امد 
هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید
شعله روشن این خانه تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهد تابید
سرو آزاده این باغ تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهد رویید
چشمه جاری این دشت تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهدجوشید
بروز رسانی 
فـریـــ_sSINGLESs_ ـمـــاه
خوشتیپخوشتیپ
فـریـــ_sSINGLESs_ ـمـــاه

شاپوریم خوشحالم که با حال خوب برگشتی عزیزم

شاپوریم خوشحالم که با حال خوب برگشتی عزیزم

شاپوریم
خوشحالم که با حال خوب برگشتی عزیزم
گروه بدون تو هیچ لطفی نداشت

به وقت تو♥

شـا_sSINGLESs_پـــــور
فریـ_sSINGLESs_ ـمـــاه


@sorena66

sSINGLESs
مشاهده همه ی 1 نظر
شــــــــاپــــور
خنگخنگ
شــــــــاپــــور

❤️هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های دم دستی خود

❤️هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های دم دستی خود

❤️هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های
دم دستی خود نکنید...
اگر فکر میکنیدعاشق کسی هستید
باید تا آخرین لحظه زندگیتان را با او تصور کرده باشید...
بایدبه خاطر او شب و روزتان بهم به خورد
بایدهیچ کس جز اونبینید...
اگر اینگونه نبودید
او و خودتان را معطل عشق نکنید...
این احساسات گذرا اسمش عشق نیست
اگر عشق را نمیفهمید
عاشقی نکنید!

❤️

sSINGLESs
مشاهده همه ی 9 نظر
شــــــــاپــــور
خنگخنگ
شــــــــاپــــور

انسانها: به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان به دیگران

انسانها: به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان به دیگران

انسانها:
به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان
به دیگران احترام میگذارند و
به میزان حقارتشان به شما توهین میکنند

به میزان فرهنگشان عشق میورزند
به میزان کمبودشان آزارت میدهند

(به اندازه آدمها دست نزنیم)

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

خوشا به حال لک لکا که خوابشون واو نداره

خوشا به حال لک لکا که خوابشون واو نداره

خوشا به حال لک لکا که عشقشون قاف نداره

خوشا به حال لک لکا که مرگشون گاف نداره

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

به خوابی هزار ساله نیازمندم تا فرسودگی گردن

به خوابی هزار ساله نیازمندم

تا فرسودگی گردن و ساق ها را از یاد ببرم

و عادت حمل دارای کهنه ی دل را

از خاطر چشم ها و پاها پاک کنم

دیگر هیچ خدایی

از پهنه مرا به گردنه نخواهد رساند

و آسمان غبار آلود این دشت را

طراوت هیچ برفی تازه نخواهد کرد

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

چیزی دارد تمام می شود چیزی دارد آغاز

چیزی دارد تمام می شود

چیزی دارد آغاز می شود

ترکِ عادت های کهنه

و خو گرفتن به عادت های نو

این احساس چنان آشناست

که گویی هزار بار زندگی اش کرده ام

می دانم و نمی دانم.

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

من اگه خـــــــــــــــــــدا بودم … یه بار

من اگه خـــــــــــــــــــدا بودم …

یه بار دیگه تمـــــــــــــــوم بنده هام رو میشمردم

ببینم که یه وقت یکیشون تنــــــــــــها نمونده باشه …

و هوای دو نفره ها رو انقدر به رخ تک نفره ها نمی کشیدم!!!!

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡
عصبانیعصبانی
♡¸.•*.•♫•♬• ساناز•♬•♫•.*•.¸♡

و اما تو! ای مادر! ای مادر!

و اما تو! ای مادر!

ای مادر!

هوا همان چیزی ست که به دور سرت می چرخد

و هنگامی تو می خندی

صاف تر می شود…

“حسین پناهی”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید