♥وآرد اینجآ که شدی خاکی بآش خاهشآ اصلاَ همینجور خآک اَز سرو صورَتِت بریزه♥
بروز رسانی 
Sevda
آروم و عادیآروم و عادی
Sevda

ﺩﺳﺘﺎﺭﻭ ﺑﻴﮕﻴﺮ ﺑﺎﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻤﺎﺍﺍﺍﺍ : ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ

ﺩﺳﺘﺎﺭﻭ ﺑﻴﮕﻴﺮ ﺑﺎﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻤﺎﺍﺍﺍﺍ : ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ

ﺩﺳﺘﺎﺭﻭ ﺑﻴﮕﻴﺮ ﺑﺎﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻤﺎﺍﺍﺍﺍ : ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ ﻫﻴﺸﻜﻴﻮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻧﻜﻦ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻮﻛﺘﻢ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻮﺍﻣﻮﻧﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ... ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻦ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺗﻬﺸﻢ ﺑﺬﺍﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﻨﻴﻢ . ﺳﺎﻳﻪ ﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻛﻦ . . . ﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻞ ﻛﺎﺭﯼ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺟﻮﻭﻧﺎﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻛﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﻮﻥ ﺧﺐ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻳﻪ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﻝ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺁﺧﻪ! ﻳﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﺮﺩﻭﻧﯽ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺳﻪ ﺳﻮﺕ ﻫﻤﺶ ﺭﺩﻳﻔﻪ !!! ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﻳﻌﻨﯽ!!! ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﺧﻄﻬﺎ ﺍﺷﻐﺎﻟﻪ ﭘﻴﺎﻣﻜﻬﺎ ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﺍﻳﺸﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﻔﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻳﻨﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻴﺸﻪ. ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﻛﻠﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯﺕ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﻮﺭ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﺎ ﺭﻭﺳﻔﻴﺪﻣﻮﻥ ﻛﻦ. ﺍﻧﻘﺪ ﺍﺷﻚ ﻣﺎﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺻﻦ ﺩﻟﺖ ﻣﻴﺎﺩ؟؟؟ ﻳﻌﻨﯽ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺶ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﻳﺰﻣﻮﻥ ﻛﻨﻴﺎﺍﺍﺍﺍ!!! ﺑﻴﺎ ﺑﺸﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻞ ﺑﮕﻴﻢ ﮔﻞ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻳﻪ ﻫﻤﺶ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻴﻢ!!! ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭﻣﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻳﺠﻮﺭﯼ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﻴﻜﻨﻤﺎ!!! ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺣﺮﻑ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻗﺘﺘﻮ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻡ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻤﺎ ﺍﺻﻦ...

مشاهده همه ی 2 نظر
Kralın oğlu
Kralın oğlu
مغرور عاشق

مغرور عاشق...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیـرTᴜʀᴋ
آروم و عادیآروم و عادی
امیـرTᴜʀᴋ

مهربانی مهمترین اصل “انسانیت” است اگر کسی از

مهربانی
مهمترین اصل “انسانیت” است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی
من هنوز روی زمین ارزش دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیـرTᴜʀᴋ
آروم و عادیآروم و عادی
امیـرTᴜʀᴋ

افراد “منطقی” خودشان را با دنيا تطبيق مي دهند افراد

افراد “منطقی” خودشان را با دنيا تطبيق مي دهند
افراد “غير منطقی” سعی ميکنند
دنيا را با خودشان تطبيق دهند
” پيشرفت بستگی به افراد غيرمنطقی دارد”…

مشاهده همه ی 4 نظر
امیـرTᴜʀᴋ
آروم و عادیآروم و عادی
امیـرTᴜʀᴋ

به دنبال خدا نگرد!! خدا در بیابانهای خالی

به دنبال خدا نگرد!!

خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست!

خدا در جاده های بی انتها نیست!

به دنبالش نگرد…..

خداوند در قلبیست که شاد میکنی و در لبخندیست که هدیه میکنی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیـرTᴜʀᴋ
آروم و عادیآروم و عادی
امیـرTᴜʀᴋ

از رها کردن نترس باور کن هيچ کس

از رها کردن نترس

باور کن هيچ کس نمی تواند چيزي که مال توست را از تو بگيرد

و تمام دنيا نمي توانند چيزي که مال تو نيست را برايت حفظ کنند

همــه چیــز سـاده است زنـدگــی… عشــق… دوست داشتــن… عـادت کــردن… رفتــن… آمــدن… امــا چیــزی کـه ســــــاده نیست بـاور ایـن سـاده بـودن هـاست ! در حسرت گذشته ماندن ، چیزی جز از دست دادن امروز نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیـرTᴜʀᴋ
آروم و عادیآروم و عادی
امیـرTᴜʀᴋ

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه ! درست مثه آدمهای گندی که لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیـرTᴜʀᴋ
آروم و عادیآروم و عادی
امیـرTᴜʀᴋ

آﻧﭽﻪ که ﺍﺯ ﺳﺮ، ﮔﺬﺷﺖ،، ﺷﺪ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ! ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻲ ﻟﺬﺕ

آﻧﭽﻪ که ﺍﺯ ﺳﺮ، ﮔﺬﺷﺖ،، ﺷﺪ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ! ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻲ ﻟﺬﺕ ﮔﺬﺷﺖ ،،،،،، ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺪ ﮔﺬﺷﺖ ؟ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻱ ﺧﻮﺵ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ،، ﻓﻼﻧﻲ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ…. قدر همدیگر و بدونیم….

نظرات برای این پست غیر فعال است