لحظه  بروز رسانی 
ᵉˡᵃʰᵉ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵉˡᵃʰᵉ

ما از اوناشیم که یه قدم برامون برداری برات

ما از اوناشیم که یه قدم برامون برداری
برات دربست می‌گیریم تا برسی به خواسته‌هات

_________________________________________________

👌👌👌
@_Turkoghlu_

هر جا هستی هر جا باشی
دلت بی غم رفیق {-35-}

زنـدگی چـوبی
نظرات برای این پست غیر فعال است
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯
خجالتیخجالتی
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯

برای مردم زندگی نکن! تباه میشوی … غمگین ترین

برای مردم زندگی نکن!
تباه میشوی …
غمگین ترین آدم ها 
کسانی هستند که 
برداشت دیگران 
برايشان زیادی مهم است

زنـدگی چـوبی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯
خجالتیخجالتی
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯

دل ساده داشتن تاوان دارد . هـــر روز

دل ساده داشتن تاوان دارد ...

هـــر روز بایــد ...

بـــدوزي زخــم هایی که ...

از صــداقتت خــورده ای …

زنـدگی چـوبی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯
خجالتیخجالتی
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯

اگــــــرﻣـﯿـﺨـﻭﺍﻫــــــﯽ ﺑــــــﻪ ﻣــــــﻦ ﺗـﮑـﯿــــــﻪ ﮐـﻨــــــﯽ , ﺗـﮑـﯿــــــﻪ ﮐــــــ

اگــــــرﻣـﯿـﺨـﻭﺍﻫــــــﯽ ﺑــــــﻪ ﻣــــــﻦ ﺗـﮑـﯿــــــﻪ ﮐـﻨــــــﯽ , ﺗـﮑـﯿــــــﻪ ﮐــــــﻦ ... ﻓـﻘـــــﻂ ﺑــــــﺪﺍﻥ ﮐــــــﻪ ﻣــــــﻦ , ﺩﯾــــــﻮﺍﺭﯼ ﺗــــــﺮﮎ ﺧــــــﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﺗـﺤـﻤـــــﻞ ﺗـﮑـﯿـــــﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣــــــﺎ ﺿــﺮﺑـــــﻪ ﺭﺍ ﻧـــــــﻪ .....

زنـدگی چـوبی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯
خجالتیخجالتی
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛✘  ✘ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾ

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛✘ 
✘ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،✘ 
✘ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ✘ 
✘ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛✘ 
✘ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَم

زنـدگی چـوبی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯
خجالتیخجالتی
ηαƒαѕ ↯زندگے چـوبے↯

برای بعضی درد ها نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد

برای بعضی درد ها نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد
برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست

زنـدگی چـوبی
مشاهده همه ی 5 نظر