لحظه  بروز رسانی 
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

بعضیا مثل عروسی بدون مشــروبن ، خوبن اما نمیچسبن!

بعضیا مثل عروسی بدون مشــروبن ، خوبن اما نمیچسبن!

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

بزاریم رفتنـــیا گُـــم‌شن! ⁧

بزاریم رفتنـــیا گُـــم‌شن!

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

اجتماعی‌بودنت به‌کنار حواست به ایدز هم‌باشه! ⁧

اجتماعی‌بودنت به‌کنار حواست به ایدز هم‌باشه!

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

خلق را تقلیدشان بـــرباد داد

خلق را تقلیدشان بـــرباد داد...

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

کسی که دلش رفته موندنش بی‌فایدست

کسی که دلش رفته موندنش بی‌فایدست...

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

تو تنها فلزی که داری سگکِ کمربندته بعد میگی دخترا آهن‌پرستن!؟

تو تنها فلزی که داری سگکِ کمربندته بعد میگی دخترا آهن‌پرستن!؟

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

من از اونام کہ دورم خلوتم باشہ بازم نگات نمیکنم!

من از اونام کہ دورم خلوتم باشہ بازم نگات نمیکنم!

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

جهنـــم نیستم ولی خیلیارو سوزوندم! ⁧

جهنـــم نیستم ولی خیلیارو سوزوندم!

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

حرف اَوّلــو نمیزنیم ولی اوّل حرفـــ مارو میزنن

حرف اَوّلــو نمیزنیم ولی اوّل حرفـــ مارو میزنن

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

از وقتی رفتی انقد شنگولم کہ میترسم عاغا گرگہ بیاد بخورتم

از وقتی رفتی انقد شنگولم کہ میترسم عاغا گرگہ بیاد بخورتم

text.deprime
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید