لحظه  بروز رسانی 
❣️_Shahrzad_❣️
خوشتیپخوشتیپ
❣️_Shahrzad_❣️

تو تنها كسي بودي. كه از ساعت ها

تو تنها كسي بودي. كه از ساعت ها

تو تنها كسي بودي..

كه از ساعت ها چت باهاش خسته نميشدم

و حتي نميفهميدم

اينهمه زمان با لبخند مداوم روی صورتم خیره به صفحه گوشی چطور گذشت..

نظرات برای این پست غیر فعال است
❣️_Shahrzad_❣️
خوشتیپخوشتیپ
❣️_Shahrzad_❣️

میدونی. تو هیچوقت نگفتی بمون! وگرنه من

میدونی. تو هیچوقت نگفتی بمون! وگرنه من

میدونی...
تو هیچوقت نگفتی بمون!

وگرنه من که آدم رفتن نبودم.
اصلا من کجا و دل کندن از تو کجا...؟

من دستمو از بین حصار دستات بیرون کشیدم و تو بدون هیچ اعتراضی فقط نگاه کردی...

رفتم و پشت سرمم نگاه نکردم، ولی تو تمام مدتی که هر لحظه ازت دورتر میشدم،
گوشام به قوی‌ترین حالت ممکن رسیده بودن واسه شنیدن یه کلمه امری!

یچیزی مثل "نــرو"(:

نظرات برای این پست غیر فعال است
❣️_Shahrzad_❣️
خوشتیپخوشتیپ
❣️_Shahrzad_❣️

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری،

می خواهم بدانم،

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای خوشبختی خودت دعا کنی؟

نظرات برای این پست غیر فعال است
❣️_Shahrzad_❣️
خوشتیپخوشتیپ
❣️_Shahrzad_❣️

سختی‌ها را جدی نگیر! اصلا بگذار از این همه

سختی‌ها را جدی نگیر! اصلا بگذار از این همه

سختی‌ها را جدی نگیر!
اصلا بگذار از این همه خونسردی‌ات تعجب کند. بگذار بداند تو بیدی نیستی که با این بادها بلرزی! اصلا تا بوده این چنین بوده،سختی‌ها همین را می‌خواهند
می‌خواهند جدی بگیریشان،آن‌وقت دست بگذارند بیخ گلویت و نگذارند آب خوش از گلویت پایین برود!
اما تو مثل همیشه آرام باش.
مثل همیشه بخند.
سخت باش اما سخت نگیر.
بگذار سختی با تمام وجودش احساس کند که هنوز هم کسی در این گوشه از دنیا،سخت تر از خودش پیدا می شود.
تو قوی باش..
فقط همین...

نظرات برای این پست غیر فعال است