لحظه  بروز رسانی 
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

قدر آدمهایی را که زود عصبانی میشوند بدانید اینها همان

قدر آدمهایی را که زود عصبانی میشوند بدانید
اینها همان لحظه داد میزنند
سرخ می شوند
قلبشان درد میگیرد
دستانشان میلرزد
ولی
برای زمین زدنتان هیچ نقشه ای نمیکشند
آنها تمام نقشه شان همان عصبانیتشان بوده و تمام
آدمهایی که زود عصبانی میشوند آدمهایی هستند که رقیق ترین و
صاف ترینند..!!!!

مشاهده همه ی 6 نظر
.......
شادشاد
.......

رنگ قرمز عشق منه پرسپولیس تیم منه

رنگ قرمز عشق منه پرسپولیس تیم منه
مهرداد

رنگ قرمز عشق منه
پرسپولیس تیم منه
{-98-}{-99-}

مشاهده همه ی 6 نظر
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

v❁﷽❁ در امتداد نسل #طـ‌هوراے ڪوثرے محبوب

v❁﷽❁ در امتداد نسل #طـ‌هوراے ڪوثرے محبوب

v❁﷽❁

در امتداد نسل ‌هوراے ڪوثرے
محبوب قلب ے اطهرے

تویے ڪه عالـم آل پیمبـرے
اصلا تمام هستےِ ےبن‌جعفرے


💛🍃
❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

❁﷽❁ دعـایـ💚ـٺ سینہ دیوار زندان را مےشڪافَد

❁﷽❁ دعـایـ💚ـٺ سینہ دیوار زندان را مےشڪافَد

❁﷽❁

دعـایـ💚ـٺ
سینہ دیوار زندان را مےشڪافَد
و روحـٺ
نیمہ شب پـ🕊ــر مےگشایَد
و جسمٺ
با غُل و زنجیـ⛓ــر مےماند، شوَد،


ےبن_جعفر_ع🌷
‌الله_یاصاحب‌الزمان_عج🏴

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

💕 داستان کوتاه ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ

💕 داستان کوتاه

ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﻣﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻏﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﻪ ﺫﻏﺎﻝﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ...
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭ
ﺭﺩﻩ ﻭ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ.
ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺪﻭ ﺁﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ.
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺟﻨﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩﺍﯼ؟!!!
ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﺭﻧﮓ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ!!
ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﯼ؟
ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ: ‏ﺍﯾﻨﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﮐﺎﺏ ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻡ!!
ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﺚ کوﺗﺎﻫﯽ ﮔﻔﺖ: ‏ﻣﺮﺍ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪﯼ؟
ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ دﺳﺘﻮﺭ ﻗﺘﻠﺶ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ، اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺀ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺲ ﮔﻔﺖ: ‏ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺗﺎ، ﺣﻘﯿﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺮﻓﺘﻢ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

از کسی پرسیدند: ماه قشنگتر است یا مادرت.؟

از کسی پرسیدند:

ماه قشنگتر است یا مادرت.؟

گفت: ماه را که میبینم مادرم یادم می افتد..

اما مادرم را که میبینم ماه را فراموش میکنم ...!
همه ميپندارند،
که عکس پدرم را ؛
به ديوار خانه ام آويخته ام!
اما نميدانند
که ديوار خانه ام را ،
به عکس پدرم تکيه داده ام....
(با آرزوي سلامتي همه پدرها و مادرها و آمرزش پدر و مادرهای سفر کرده)❤️❤️❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

دوستان دقت کردین گرون شدن دلار مهلت ترامپ برای

دوستان دقت کردین
گرون شدن دلار
مهلت ترامپ برای برجام موشکی
بی محلی رییس مجلس به هشدار مراجع در مورد سیستم بانکها همه در سایه ی فیلتر تلگرام به فراموشی سپرده شد!
هر وقت قراره ی اتفاق مهم مخفی بشه... تلگرام قراره فیلتر بشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

برای کفشی که همیشه پایت را می زند فرقی نمی

برای کفشی که همیشه پایت را می زند
فرقی نمی کند
تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه...
هر مسیری را با او هم قدم شوی
باز هم دست آخر
به تاول های پایت می رسی...

آدم ها هم به کفش ها بی شباهت نیستند
آدمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید
تو چه دردی را تحمل کردی
تا با او هم قدم باشی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

💕💕عشق به خدا💕💕 #تلنگر چندروزی

💕💕عشق به خدا💕💕چندروزی میشود که نمازش را تندتر میخواند...
این روزهاموبایلی که تازه خریده را پایین مهرش میگذارد
سرعت نمازش راباسرعت دانلودهایش میزان میکند
نکند که نماز تمام شود و دانلود ها روی زمین بماند
بزار راحت تر بگویم ...
توی رکوع هم زیر چشمی هوای پیام های تلگرام و اینستا و... را دارد
آهای امام جماعت کمی طول بده رکوع را...
پیام ها را هنوز کامل نخواندم.
در دلش غوغایی بود
پس کی این نماز تمام میشود؟
نماز تمام شد مثل فشنگ گوشی را برمیدارد از بس هول کرده رمز الگو را اشتباه میزند
دستی دراز است
انگار حواسش نیست بغل دستی اش التماس دعا دارد
فکر کنم حواسش به کسانیست که دست دراز کرده منتظر اویند تا نمازش تمام شود و او را در فضای مجازی "ادد"کنند
حالا 4G آمده خدای نسل جدید او پر رنگ تر از خدای حقیقی اش شده
ساعت ازنیمه شب گذشته است و او هنوز پای راز و نیاز با خداوندش
چشمش سرخ و اشک آلود ، هنوز ۳۴درصد مانده از شارژ گوشی اش
این نماز شب اوست که هرشب میخواند.
ای انسان حواست هست؟؟ به کجا می روی؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید