لحظه  بروز رسانی 
yamahdi
yamahdi

یکبار فاطمه را گذاشت روی اپن آشپزخانه و به او گفت:

یکبار فاطمه را گذاشت روی اپن آشپزخانه و به او گفت:

یکبار فاطمه را گذاشت روی اپن آشپزخانه و به او گفت: "بپر بغل بابا"
و فاطمه به آغوش او پرید.
بعد به من نگاه کرد و گفت:
"ببین فاطمه چطور به من اعتماد داشت. او پرید و می‌دانست که من او را می‌گیرم، اگر ما اینطور به خدا اعتماد داشتیم همه مشکلاتمان حل بود.

توکل واقعی یعنی همین که بدانیم در هر شرایطی خدا مواظب ما هست".

به نقل از همسر شهید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

پــرسـپـولـیـ ـســـ خــ ـاصـــ

پــرسـپـولـیـ ـســـ خــ ـاصـــ

پــرسـپـولـیـ ـســـ خــ ـاصـــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

آقا سلام، روضه مادر شروع شد باران اشک های مکرر

آقا سلام، روضه مادر شروع شد باران اشک های مکرر

آقا سلام، روضه مادر شروع شد
باران اشک های مکرر شروع شد

آقا اجازه هست بخوانم برایتان
این اتفاق از دم یک در شروع شد...

پیشاپیش فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

سلام رفیق شهیدم سلام جهاد. چهار سال گذشت. گذشت از

سلام رفیق شهیدم سلام جهاد. چهار سال گذشت. گذشت از

سلام رفیق شهیدم
سلام جهاد... چهار سال گذشت... گذشت از نبودنت....گذشت از رفتنت... اما هنوز فراموش نکرده ایم راهت را، هدفت را، کمک کن راه و هدفت را بتوانیم ادامه دهیم... کمک کن رفیق شهیدم...


شادی روح شهدای اسلام صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مشاهده همه ی 2 نظر
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ای نور و چشم و د ید ه ام مولای من

ای نور و چشم و د ید ه ام مولای من

ای نور و چشم و د ید ه ام مولای من

ا ی مرحم قلب و سینه ا م مولای من

تا کی بما نم د ر ا نتظا ر مولای من

روزی که آ یی شا د گرد ند منتظران

گرد ند معذ ب و نا خوش مستکبرا ن

دوستان گردآیند حلقه حلقه دورمولایمان

از اقصی نقاط جها ن وخصوصأ ایران

کوبد حکومت کفر ونفاق وظلم وستم را

بر پا کند حکومت قسط وعدل و داد را

آبا د گرد د جهان و راحت شود انسان

و یرا ن کند کاخ ستم گرا ن و شا ها ن

د نیا شو د گلستا ن برا ی ا نسا ن

گرد د امن شهرها و همه نقا ط جها ن

آ ن روز در آ سا یش ا ست ا نسا ن

نا امن می شود برای دیوصفتان وشیطان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

قدر آدمهایی را که زود عصبانی میشوند بدانید اینها همان

قدر آدمهایی را که زود عصبانی میشوند بدانید
اینها همان لحظه داد میزنند
سرخ می شوند
قلبشان درد میگیرد
دستانشان میلرزد
ولی
برای زمین زدنتان هیچ نقشه ای نمیکشند
آنها تمام نقشه شان همان عصبانیتشان بوده و تمام
آدمهایی که زود عصبانی میشوند آدمهایی هستند که رقیق ترین و
صاف ترینند..!!!!

مشاهده همه ی 7 نظر