لحظه  بروز رسانی 
sogand
شیطونشیطون
sogand

♥♡♥عشق ♡♥♡ · · · ♥♡♥ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ♥♡♥ · ♥♡♥ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشه♥♡♡ · ♥♡♥ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧ

♥♡♥عشق ♡♥♡
·
·
· ♥♡♥ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ♥♡♥
· ♥♡♥ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشه♥♡♡
· ♥♡♥ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ،♥♡♥
· ♥♡♥ﺳﻬﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭُ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ♥♡♥
·
♡♥♡ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩِ ﻋﺸﻘﺖ ، حتي نگاﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲِ ﺩﯾﮕﺮ…♥♡♥
· ♥♡♥ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ،♥♡♡
·
♥♡♥ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍت ﺗﻨﮓ ميشه ،♥♡♥
· ♥♡♥ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺑﺸﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ يا نه!♥♡♥
· ♥♡♥ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ♥♡♥
· ♥♡♥ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ♥♡♥
· ♥♡♥اصلش ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪﺍﯼ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ♥♡♥
· ♥♡♥ﺗﻮﯼ قلــــ♥ــــــــب ِ ﻣﻦوتو…..♥

مشاهده همه ی 13 نظر
sogand
شیطونشیطون
sogand

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه , دوستــ♥ ــت داره … مراقــــــبته … و نگرانــــــــــــت میش

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
دوستــ♥ ــت داره … مراقــــــبته …
و نگرانــــــــــــت میشــه …!
چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی …
مـــــــــاه رو از دســــت دادی …
وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ……!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

– — — — — — — — ❤ — — — — — — — – مــرا בخـــتر פֿانـــوم مے نـامــند مــضمونــے کہ جذآبیتــ

– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


مــرا בخـــتر פֿانـــوم مے نـامــند

مــضمونــے کہ جذآبیتـــش نفــس گـیــر استــــ

دنیاے دختــرانہ مـטּ

نہ با شمع نہ با عروسـکــ معنــــا پیدآ نمــےکند

و نہ با اشکـ و افسوטּ

امــآ تمامـــ اینهآ را در بر مےگیــرد

مــטּ نہ ضعــیفم نہ ناتـــواטּ

چــرآ کہ פֿב اونــב

مرا بدوטּ خشونتــ و زور و بـــآزو مے پــسندد

اشکــ ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیســـتـ

قدرتــ روح مــטּ است

اشک نمےریزمـ تا توجهے را جلبـ کنمـ

بآ اَشکَمــ روحــم را مےشویـــم …


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


فرشته ها همیشه وجود دارن…

اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن…

دخـــــــــــــتـــــــــر…..


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


من دخترم

چک نویس هیچ احساسی نمیشوم…!

من دخترم دخترانه میخندم…

دخترم دخترانه ناز میکنم…

دخترم دخترانه حسادت میکنم


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


من دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن …

اگر بخواهم تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشی


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


برای خودم مردی شدم…

بی صدا گریه میکنم این روزا…

در سکوتی سخت…

ای دنیا مواظبم باش…

قلبم هنوز…

دخترونه میتپه…!


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


ﺩِﯾﻮﻧْﻬِـــ ﺑﺂﺯﯾْـــ ﻧُﻮﻋﯿْـــ ﺗَﻔﺮﯾْﺤِـــ ﺩُﺧﺘَﺮﻭﻧَﺴْـــ |:

ﻛِﻬْـــ ﭘِﺴَﺮﺁ ﺍَﺯ ﻗُﺪﺭَﺗِـــ ﺩَﺭﻛِـــ ﺁﻧـــ ﻋﺂﺟِﺰﻧْـــ |:


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


من دخــــتر هستـم …

ظریف ترین و با احساس ترین موجـود…

کســی که خدا برای آفریدنــش وقـت گذاشتـه است…

کسـی که مـادر تمــام عروسک هاست ..

کسی که اشــک هایش شمـرده میشــود…


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –


من یه دخـــــترم

لـــــــــــج کنم

دنیـ‍ــــــــا حـــــریــــفم

نــــیـــــســـــت


– — — — — — — — ❤ — — — — — — — –

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

مرد بودن قـــانـــون دارد! الکے نیستـ ! بایـد محکمـ باشے ، متیـن باشے ، یکـ دل باشے و یکـ

مرد بودن قـــانـــون دارد!

الکے نیستـ !

بایـد محکمـ باشے ،
متیـن باشے ،

یکـ دل باشے و یکـ رنگـ !

بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے !

بایـد درد دل بشنوے !

آرامش ببخشے !

بایـد بغـض هایتـ را بخورے ...

بایـد سنگیـن باشے !

یاد بگیرے پـدرے کنے !

زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧ گامهاے تــو را مے پذیرد !
و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها، بایـد مـرد باشے !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

مــــَرد .. چــیزی داره بــه نـــام ِ غـــرور !! بــرای هـــمین هــمه فــکر مــیکـنن دلــش

مــــَرد ..


چــیزی داره بــه نـــام ِ غـــرور !!


بــرای هـــمین هــمه فــکر مــیکـنن دلــش از ســنگــه...


وگـــرنـه .. هـــزار بــار بــیشتر از زن بـه احـساسـات و نوازش نــیاز داره...


بــاور نــداری ؟؟؟


آهـــنگــی غــمگـین تـر از صــدای گـریـه ی مــرد ســراغ داری ؟؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻦ ﻭ

ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻦ ﻭ . . .
ﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ . . .
ﺍﺣﻤﻖ ﺗﺮ . .
ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭﺗﺮ …
ﻧﻔﻬﻢ ﺗﺮ …
ﺍﻻﻍ ﺗﺮ..
ﻧﻪ ﯾﻪ ﺩﻗﻪ ﻭﻟﻢ ﮐﻦ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻃﺮﻓﻪ !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

آگهِ کســـے دِلُـتٌــــــۆ شُکستٌ
غصٍهِ نْخـۆرٍ!!! فَقطُ بْهِشُ بْگۆ:
آحٍــــــــــــــسآس مِنْ قیــــــــــــــمِتٌی دِآشُتٌ
کهِ☚ تٌـــــــــــۆ☛ بْرٍآی پرٍدِآخـتٌ آۆنْ
خـیلُی فَـــــــــقیــــــــرٍ بْۆدِی!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

ﯾﻪ ﭼﻴــــــﺰﻱ ﻫﺴـﺖ ﺑـــــﻪ ﺍﺳـــﻢ "ﺑﻐــــــــــــﺽ " ﻛــﻪ ﻧـــﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﻳــــﻮﺍﺭ

ﯾﻪ ﭼﻴــــــﺰﻱ ﻫﺴـﺖ ﺑـــــﻪ ﺍﺳـــﻢ
"ﺑﻐــــــــــــﺽ "
ﻛــﻪ ﻧـــﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﻳــــﻮﺍﺭ سرزمین های مجازی...
ﻭ ﻧـﻪ ﻫﻴـــــﭻ ﺟﺎﻱ ﺩﻳــﮕﻪ ﻧﻤﻴﺸـــﻪ ﺑـﻪ
ﺍﺷﺘـــﺮﺍﻙ
ﮔﺬﺍﺷــــــﺖ ....
ﻓﻘـــــﻂ ﻭ ﻓﻘـــــــﻂ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮﻳـــﺰﻱ
ﺗــــﻮ
ﺧﻮﺩﺕ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

دختر✘دلتنگے✘ اش را جار نمیزند !✘ ناراحتے✘ اش ✘را نشان نمیدهد

دختر✘دلتنگے✘ اش را جار نمیزند !✘
ناراحتے✘ اش ✘را نشان نمیدهد !✘
دختر دلش که می شکند ��
شاید ✘سکوت کند✘
اما از← درون →طوفانے میشود✘
دختر به جاے ✘شکستن ✘شیشہ و فریاد زدن
فقط ✘ بغض ✘میکند ⇨

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sogand
شیطونشیطون
sogand

ﻣــِـﻬــﺮَﺑـــُـﻮﻥ ﺑـــﺎﺷـــےﻣــﯿــﺸــے「ﻫـــَــﻮَﺱ」↻

↺ﺳــَـﺮﺩ ﺑــﺎﺷـــﮯ ﻣــﯿــﺸــے「 ﻣــَـﻐــﺮﻭﺭ」↻

↺ﺧــُـﻮﺏ ﺑـــﺎﺷــﮯ , ﻣــﯿـــﺸـــﮯ 「ﺗـَــﻈــﺎﮬــُـﺮ」↻

↺ﺑـَـــــــﺪ ﺑــﺎﺷـــﮯ ﻣــﯿــﺸــے「ﻻﺷــے」↻

ڪُـﻼ ﻧـَــﺒــﺎﺷــﮯ ﻧــَـﺘــﯿــﺠــہ ﻣــَـﻄــﻠــُـﻮﺏ ﺗــَـﺮےﺩﺍﺭﮮ↻

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید