لحظه  بروز رسانی 
نـــــــــــــــــــازنین
مهربونمهربون
نـــــــــــــــــــازنین

مشاهده همه ی 32 نظر
زهرا
ناراحتناراحت
زهرا

سلام خداجونم‏,خدایا خستم کمکم کن که کم نیارم تو این بازی

سلام خداجونم‏,خدایا خستم کمکم کن که کم نیارم تو این بازی سخت...خیلی دلم گرفته...فقط خدا میتونه کمکم کنه...خداها کمکم کن...           خدایا به امید تو... التماسد{-35-}عا‏!‏

مشاهده همه ی 1 نظر