لحظه  بروز رسانی 
MamaLi
شادشاد
MamaLi

یکی از استفاده های مهم پســـــرا وقتی که کلید

یکی از استفاده های مهم پســـــرا
وقتی که کلید خونه جا میمونه
اون وقت پسرا باید به پـــَرن
اون ور دیوار درو وا کنن .
موافقید Aیا؟

مشاهده همه ی 1 نظر
MamaLi
شادشاد
MamaLi

تـــو دنـــیـــای پـــســــرونــــه ی مــــن یـــه قـــانــونــی هــســتـــ کــه مــیــگــ

تـــو دنـــیـــای پـــســــرونــــه ی مــــن یـــه قـــانــونــی هــســتـــ کــه مــیــگــم :
..
..
..
..
..
تـــو شــهـــر گـــم و گــــور مـیـــشــــم ولــــی از کـــســـی آدرس نــمــیـــپــرسم
اصـــن مـــردی کـــه آدرس بــپــرســــه مـــرد نـــیـــســـتـــــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MamaLi
شادشاد
MamaLi

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺩﺍﺭﻩ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﻪ ﺗﻮ ﻛﺪﻭﻡ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻢ ؟!
ﺭﺍﺳﺖ ؟ :|
ﭼﭗ ؟ :|
ﻭﺳﻂ ﭘﻴﺸﻮﻧﻴﺶ ؟ :|
ﺩﻣﺎﻏﺶ ﻋﺎﻳﺎ ؟ :|
ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ?

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید