لحظه  بروز رسانی 
Melika
عاشقعاشق
Melika

زیاده خواه نیستم ! جاده‌ ی شمال

زیاده خواه نیستم !

جاده‌ ی شمال

یک کلبه ی جنگلی‌ …

یک میز کوچک چوبی

با دو تا صندلی

کمی‌ هیزم، کمی‌ آتش،مه‌ِ جنگلی‌

کمی‌ تاریکی ‌_ محض،

کمی‌ مستی،کمی‌ مهتاب…

و بوی یـار.. و بوی یـار.. و بوی یـار …

…تـو باشی،مـن باشم و …هــیچ !

دنــــیــا هــم ارزانی خـــودشـــــان …
@mohammad_love73

مشاهده همه ی 1 نظر
Melika
عاشقعاشق
Melika

‏‌دختر همون فرشته ای که خدا آفرید تا هیچ مادری

‏‌دختر همون فرشته ای که خدا آفرید تا هیچ مادری

‏‌دختر همون فرشته ای که خدا آفرید
تا هیچ مادری بدون همدم
هیچ پدری بدون سنگ صبور
و هیچ عروسکی بدون مامان نمونه؛

۱۱ اکتبر روز جهانی دختر مبارک

مشاهده همه ی 1 نظر
Melika
عاشقعاشق
Melika

@mohammad_love73 عاشق مردی شدم که بوی مردانگی اش

@mohammad_love73 عاشق مردی شدم که بوی مردانگی اش

@mohammad_love73
عاشق مردی شدم
که بوی مردانگی اش
غرور زنانه ام را دیوانه میکند

مشاهده همه ی 2 نظر
mohammad
mohammad

@_m- یه جمـله اي هسـت که

@__m--

یه جمـله اي هسـت
که همیـشه ورده زبونمـه
“دوستـت دارم”
هـر چنـد…
واسـه وجوده با ارزشـت
خیلـی کمـه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

@__m--

همسرم

“تو”
قشنگ ترین
تیتر زندگی من هستی…!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
mohammad
mohammad

@__m--

می خواستم بگویم

چـه اندازه دوستت دارم

اما برای بیانش

واژه‌هاي مناسبی پیدا نمی کنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید