لحظه  بروز رسانی 
Asali^-^
قاطیقاطی
Asali^-^
پست شماره 321825225 از Asali^-^

.

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 12 نظر
Asali^-^
قاطیقاطی
Asali^-^
چ میکنه این تیم❤️✌️

چ میکنه این تیم❤️✌️

هوای تو ...
مشاهده همه ی 38 نظر
Asali^-^
قاطیقاطی
Asali^-^

میگذرونم من هر طوری بشه همه روز هام شدن یه

 لینک
میگذرونم من هر طوری بشه همه روز هام شدن یه

میگذرونم من هر طوری بشه
همه روز هام شدن یه شکل
بزار جونم برات بگه ببین چقدره داغونم
بیا بزار دلم دوباره زنده شهچقد خوبه این{-w7-}

همسفرعشق...
مشاهده همه ی 118 نظر
Asali^-^
قاطیقاطی
Asali^-^
❤️

.

هوای تو ...
مشاهده همه ی 39 نظر
Asali^-^
قاطیقاطی
Asali^-^
پست شماره 321420190 از Asali^-^

.

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 85 نظر
Asali^-^
قاطیقاطی
Asali^-^
پست شماره 321380218 از Asali^-^

.

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 101 نظر