لحظه  بروز رسانی 
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_
آروم و عادیآروم و عادی
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_

سیزدتونــ مبارڪـ 🌿🍀🍃🌻 #باغَـم💛

سیزدتونــ مبارڪـ 🌿🍀🍃🌻 #باغَـم💛

سیزدتونــ مبارڪـ {-57-}🌿🍀🍃🌻

💛

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 7 نظر
✯¦¦•_ЀŁƛŔƛMƛ_•¦¦✯
مهربونمهربون
✯¦¦•_ЀŁƛŔƛMƛ_•¦¦✯

I нσρε чσυ αʟшαчƨ ғıпɔ α яεαƨσп тσ

I нσρε чσυ αʟшαчƨ ғıпɔ α яεαƨσп тσ
آروُمـ آروُمـ❤


... I нσρε чσυ αʟшαчƨ ғıпɔ α яεαƨσп тσ ƨмıʟε

اُمیدوآرَمـ هَمیشِهـ یِهـ دَلیل بَرآےِ لَبخَندزَدَنـ .͜.پِیدآڪُنے{-w70-}🌿...

مشاهده همه ی 6 نظر
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı
لوسلوس
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı

صـبـح میـتـوانـد خلـاصـه ای باشـد از خنـده هـایت تـوُ

صـبـح میـتـوانـد خلـاصـه ای باشـد از خنـده هـایت تـوُ
دلـم آب شـد

صـبـح میـتـوانـد خلـاصـه ای باشـد از خنـده هـایت
تـوُ بـخـنـد مـاهـی ِ زرد ِ کـوچـولو {-w7-}{-w70-}
مـوزیـک خـاص ِ خـودت{-w63-}{-w71-}
بــرات آرزو میـکـنم هـمیـشـه لـبات غـرق خـنده بـاشه عـزیزه دلـم {-w5-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_
آروم و عادیآروم و عادی
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_

گاهـےاوقآتــ برسرراهِ آدمیزاد آدم‌هایـےقرارمیگیرندکه‌فرآترازیکـ دوستـ معمولـےهستند که‌میشو

گاهـےاوقآتــ برسرراهِ آدمیزاد آدم‌هایـےقرارمیگیرندکه‌فرآترازیکـ دوستـ معمولـےهستند که‌میشو
پرتقـالِ‌من*-*♥

گاهـےاوقآتــ برسرراهِ آدمیزاد
آدم‌هایـےقرارمیگیرندکه‌فرآترازیکـ دوستـ معمولـےهستند
که‌میشودبآآنهابه‌هرچیزِ‌احمقانه‌اۍبخندے
دوست‌هآیےهستن‌درزندگی‌که‌بےدغدغه‌میشود‌
بدونِ‌نقابـ برصورتـ بآآنهامعاشرتــ کرد
میشودکهـ یآدتــ برودکه‌میزبانـےیامهمانـــ !
جایی‌که‌هستےخانه‌ۍاوستــ یاخانه‌ی‌خودتـــ !
حتی‌میشودناگفته‌هاےدلت‌،آنهایی‌که‌جرعتــ گفتنش‌به خودتــ راهم‌ندآرےبهشان‌بگویـےومطمئنــ باشـے
می‌شنون‌ونشنیده‌میگیرنـ!{-w69-}
...

@Sasha01-

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 7 نظر
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

به فراقم از تو زخم است و به وصلم

به فراقم از تو زخم است و به وصلم

به فراقم از تو زخم است و
به وصلم از تو مرهم
که چو دردم از تو آید
ز تو نیز چاره باید
@lavashak_20_

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 8 نظر
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

هر کسی یک نابغه است. ولی اگر یک ماهی را

هر کسی یک نابغه است. ولی اگر یک ماهی را

هر کسی یک نابغه است.
ولی اگر یک ماهی را
از روی توانایی اش در بالا رفتن
از درخت قضاوت کنید،
آن ماهی تمام عمرش را
با این باور زندگی خواهد کرد که
یک احمق است!

@lavashak_20_

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 4 نظر
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_
آروم و عادیآروم و عادی
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_
خُدایـاشڪرٺــ 🌻

خُدایـاشڪرٺــ {-w70-}🌻...

مشاهده همه ی 28 نظر
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_
آروم و عادیآروم و عادی
..͜⭐мιѕѕ^λɴ࣫͝ɪժ_

اولین‌عیدۍڪه‌امسال‌گرفتـم. ممنون‌از‌اینکه‌در‌این‌ایام‌سخت‌به‌یاد‌ما‌بودینــ 💛🌻

اولین‌عیدۍڪه‌امسال‌گرفتـم. ممنون‌از‌اینکه‌در‌این‌ایام‌سخت‌به‌یاد‌ما‌بودینــ 💛🌻

اولین‌عیدۍڪه‌امسال‌گرفتـم...
ممنون‌از‌اینکه‌در‌این‌ایام‌سخت‌به‌یاد‌ما‌بودینــ 💛🌻...

مشاهده همه ی 3 نظر
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı
لوسلوس
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı

آنــیــد ِ قـَـشــَـنــگــَـم دِلــواپــَســَم بــَـرات کـُـجــایــی دُخـتـَـر درسـتــه

آنــیــد ِ قـَـشــَـنــگــَـم دِلــواپــَســَم بــَـرات کـُـجــایــی دُخـتـَـر درسـتــه
بـِهـت مـَـریـضــَـم

آنــیــد ِ قـَـشــَـنــگــَـم{-w67-}
دِلــواپــَســَم بــَـرات کـُـجــایــی دُخـتـَـر {-w29-}
درسـتــه ازم دوری ولــی دلــم پـیـشــتـه خــوشـکـل ِ مـِـهـرَبــونــَم{-w18-}
الهــی فــدای قــَـلـب ِ کـوچولـوت بشـم کـه انقـد فـشـار روتـه خـواهـری{-w21-}{-w71-}
بـیـا بـاز مـن خـنده هـای قـشنگت ُ بـبیـنم دورت بـگردم {-w20-}{-w67-}
نـگـران ِ حـالتـم فـداتشـم مـواظـب لـواشـَک ِ شـیـریـن ِ مـَن باش{-w71-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllıᴇʟʜᴀᴍıllıllı
آروم و عادیآروم و عادی
ıllıllıᴇʟʜᴀᴍıllıllı
@lavashak_20_ 💓💓
...

@lavashak_20_ 💓💓

سـرابـــــ
نظرات برای این پست غیر فعال است