ســـــــــلام


  خیلـــی خوش اومــــدین به گــروه خودتـــون
24910420365163434797.gif

12668560823891420046.gif

24910420365163434797.gif
001%20%284%29.gif71770828430654418332.gif001%20%284%29.gif


بروز رسانی 
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

دلمان خوش است که . . . مينويسيم! .

دلمان خوش است
که . . . مينويسيم! . . .
و ديگــران . . . مي خـواننــد! . . .
و عــده اي . . . مي گـوينــد ؛
«مثل هميشه عالي ، لايک » !
و بعضــي . . . اشـک مي ريــزند . . .
و بعضــي . . . مـي خنــدنـد . . .
دلمــان . . . خـوش اســت!
به . . . لــذت هــاي کــوتـاه . . .
به . . . دروغ هــايي که . . .
از راســت بـودن . . . قشنــگ تـرند! . . .
به . . . اينکــه کســي برايمــان . . . دل بســوزاند! . . .
يـا کســي . . . عاشقمــان شــود! . . .
با ارسال صورََتــَکي . . . دل مي بنــديـم! . . .
دلمــان . . . خـوش مي شــود! . . .
به . . . بـرآوردن خـواهشــي .‌ . .
و . . . چشــيدن لـذّتـي . . .
و . . . وقــتي چيـــزي مـطابـق ِ مــيل ِ مــا نبــود!
چقـــدر راحـت . . . لـَگــَـد مي زنيـــم!
و چــه ســــاده . . . مي شـِکــَـنيم!
و چه ساده . . . عشق را فراموش مي کنيم!
و دلمان . . . خوش است . . .
به . . . عادت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

پازل دل کسی را بهم ریختن هنر نیست اگر تونستی باتیکه های

پازل دل کسی را بهم ریختن هنر نیست اگر تونستی باتیکه های

پازل دل کسی را بهم ریختن هنر نیست 
اگر تونستی باتیکه های دلشکسته 
دل یه نفریه پازل جدید بسازی 
اونوقت هنر کردی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

وقتی یک نفر ترکت میکند نگو همه آدمها رفتنی اند وقتی یک نفر

وقتی یک نفر ترکت میکند 
نگو همه آدمها رفتنی اند 
وقتی یک نفر دوست داشتنش حقیقی نیست 
نگو آدم ها دروغ میگویند 
اجازه بده کسی که رفتنیست برود 
بگذار فکر کنند نمیفهمی دوست داشتن
 نمایشی اشان را! 
یک جای کار خودشان، 
خودشان را نشان میدهند و 
میروند سراغ لیاقتشان! 
برایشان دست تکان بده 
و بهشان بگو ؛
به سلامت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

هیچ نداشتناز کم داشتن بهتر است. وقتی کسی چیزی ندارد آن را ندارد

هیچ نداشتن
از کم داشتن بهتر است. 
وقتی کسی چیزی ندارد 
آن را ندارد دیگر ، 
اما وقتی کمی از آن را داشته باشد 
ظاهرا چیزی دارد اما در واقع ندارد . 
یعنی فکر می کند دارد ، 
اما ندارد .

این بدتر از نداشتن است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

به خودم می خندیدم ،به زندگانی می خندیدم ،می دانستم که

به خودم می خندیدم ،
به زندگانی می خندیدم ،
می دانستم که در این بازیگر خانه بزرگ دنیا
هرکسی یک جور بازی می کند
تا هنگام مرگش برسد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

بنده ای، خدا را گفت:اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس

بنده ای، خدا را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا آرزو کنم؟

خداوند فرمود:
شاید نوشته باشم هر چه ارزو کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

شايد تمامِ ناراحتى مان از اين استكه در بُرهه اى از

شايد تمامِ ناراحتى مان از اين است
كه در بُرهه اى از زندگى مان،
"شخصيت" داديم
به آنهايى كه "شخصيت" برايشان تعريف نشده بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

چیزی که یه مرد رو تبدیل به یک هنرمند می‌کنه. "دوست داشتن

چیزی که یه مرد رو تبدیل به یک هنرمند می‌کنه... 
"دوست داشتن واقعی یک زنه"...
به نظر من...
عشق بزرگترین اثر هنری‌ای هست که یه هنرمند می‌تونه خلق کنه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لیلا
آروم و عادیآروم و عادی
لیلا

اصلا بعضی ها آمده اندکه معجزه زندگی آدم باشند!می آیند که

اصلا بعضی ها آمده اند
که معجزه زندگی آدم باشند!
می آیند که وسط بدبختی های روزمره ات،
برای لحظاتی هم که شده
پرت شوی وسط خوشبختی...
می آیند که حتی وقتی از دردهایت برایشان حرف می زنی،
از اینکه او را داری که اینطور دو جفت گوش شده
برای شنیدن حرف هایت، 
کیف کنی و یکهو دردهایت فراموشت شوند.
اصلا بعضی ها انقدر با خودشان معجزه می آورند 
که اگر یک روز نباشند،
همین نبودنشان می شود
بزرگ ترین درد زندگی.
دردی که هیچ معجزه ای نمی تواند کمرنگش کند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید