لحظه  بروز رسانی 
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"
آروم و عادیآروم و عادی
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"

یه‌دیالوگی‌ بود تو سریال فرندز که می‌گفت: «نمی‌تونم ببخشمت، آخه

یه‌دیالوگی‌ بود تو سریال فرندز که می‌گفت:
«نمی‌تونم ببخشمت، آخه تو تنها کسی بودی که باور داشتم هیچ‌وقت به من آسیب نمیزنه»
‏چه آدمایی که فقط از اونا توقعِ آسیب نداشتیم، امّا آسیبی بهمون رسوندن که از هر آسیبی تو زندگیمون وحشتناک‌تر بود :)

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"
آروم و عادیآروم و عادی
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"

مرزی هست که ما فقط شبانه دلِ گذشتن از آن را

مرزی هست که ما فقط شبانه دلِ گذشتن از آن را داریم، مرز تفاوت‌های خودمان با دیگران، مرز نبردهامان با خودمان.

- گرینگوی پیر
- کارلوس فوئنتس

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"
آروم و عادیآروم و عادی
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"

مارال خاموش مانده بود. آنچه پیرخالو می‌گفت راست نمی‌نمود، پندار بود

مارال خاموش مانده بود. آنچه پیرخالو می‌گفت راست نمی‌نمود، پندار بود. پنداری پراگنده، افسانه‌واری دور. اوهامی دلپسند. از آن‌ گونه که اگر ذهن مددی کند تو هرگز از بر هم بافتنشان خسته نمی‌شوی. نه باور کردنی، امّا خوشایند.

در پی پندار رفتن، در غبارش پیچیدن و به رنگ‌های نو چشم واگشودن. شوخ چشمی. شوق! در شوق گم شدن. افت و خیز مستانه خیال. چرخشی سکرآور در خطِ میانِ باور و ناباور. دستی در باد. نگاهی در باد. بالی در باد. طیران آدمی را بنگر. بندبند ناشناخته جان و جهان.

- کلیدر
- محمود دولت‌آبادی

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"
آروم و عادیآروم و عادی
" پانیذ " _ "پـــــازل زنـــــدگـــــی"

اگر کسی بتواند به هر نحوی، اشتباهاتم را به من نشان

اگر کسی بتواند به هر نحوی، اشتباهاتم را به من نشان بدهد، من با کمال میل تغییر خواهم کرد. من به دنبال حقیقت‌ام که هیچ‌گاه آسیبی به کسی نرسانده است. آسیب اصلی در خودفریبی و ناآگاهی است.

- تأملات
- مارکوس اورلیوس

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

جاده ی موفقیت سر راست نیست پیچی وجود دارد به

جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند آدم های

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند . . .

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

مرگ انسان زمانیست که ، نه شب بهانه

مرگ انسان زمانیست که ،

نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد

و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش ،

به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش ،

حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد.

پـــــازل زنـــــدگـــــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید