لحظه  بروز رسانی 
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

دیگه به حدی رسیدم که نوعى از افسردگى داره از من

دیگه به حدی رسیدم که نوعى از افسردگى داره از من رنج ميبره :| ...

مشاهده همه ی 105 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

از آدمی که همه دوسش دارن بترس!! هیچ آدمی نمیتونه همه

از آدمی که همه دوسش دارن بترس!!
هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره، مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده ...!
و اون دو روییه

مشاهده همه ی 60 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

وقتی چشمام خاکستری دید فهمیدم مرام از وابستگی نی

وقتی چشمام خاکستری دید


فهمیدم مرام از وابستگی نی


فهمیدم عزیزامو دوست دارم


فهمیدم به جز این خاک بستری نی...

مشاهده همه ی 40 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

کوچه هایمان را به نامشان کردیم ، که هرگاه آدرس منزلمان

کوچه هایمان را به نامشان کردیم ، که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم
بدانیم
گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم!!!

مشاهده همه ی 21 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

+چته چرا اينقد پَکری؟ - آخه طعنه زند مرا ز

+چته چرا اينقد پَکری؟
- آخه طعنه زند مرا ز کین، رو صنمی دگر گزین
در دو جهان یکی بگو؛ کو صنمی؟ کجا دگر؟:| ها؟ كو؟؟
+باشه آروم باش ...

مشاهده همه ی 51 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

من همیشه جذب دخترای زشتی میشم که آرایش نمیکنن دخترای قد

من همیشه جذب دخترای زشتی میشم که آرایش نمیکنن دخترای قد کوتاهی که کفش پاشنه بلند نمیپوشن.
کسی که با خودش کنار آمده اگر بخاد با منم کنار میاد

مشاهده همه ی 107 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

دختری نزد قاضی رفت و گفت دوست پسرم به من تجاوز

دختری نزد قاضی رفت و گفت دوست پسرم به من تجاوز کرده

قاضی دستور داد ک یک نخ و سوزن بیاورند.نخ و سوزن را آوردند.قاضی سوزن را ب دست دختر داد و نخ را در دست خود نگه داشت

و ب راحتی سوزن را نخ کرد

اینبار قاضی نخ را ب دست دختر داد و سوزن را خودش نگه داشت و ب دختر گفت تو نخ کن

هربار ک دختر نخ را ب نزدیک سوزن میاورد قاضی دستش را تکان میداد

قاضی گفت:نخ کن دیگه

دختر گفت آخه نمیذارید

قاضی گفت:خب توهم نمیذاشتی....

مشاهده همه ی 74 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

دﻟﺒﺮا ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ دادی این‌قدر ﻧﺎزت ز ﭼﯿﺴﺖ؟ گر ﭘﺸﯿﻤﺎن

دﻟﺒﺮا ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ دادی این‌قدر ﻧﺎزت ز ﭼﯿﺴﺖ؟
گر ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﻪاى ﺑﮕﺬار در ﺟﺎﯾﺶ نهم

صائب تبریزی این شکلی مخ میزد، حالا هی برو تو خیابون پیس پیس کن

مشاهده همه ی 60 نظر
【 Nɪᴍᴀ Hɪᴅᴅᴇɴ 】
【 Nɪᴍᴀ Hɪᴅᴅᴇɴ 】

خدافِظ # خُدآفِظِ اون روزآ کِ کَسی اَزَم بَد میگُفت بِم

خدافِظ #

خُدآفِظِ اون روزآ کِ کَسی اَزَم بَد میگُفت بِم بَر میخـ ـورد

کَسی تَنَش میخـ ـورد بِ تَنَم شَر میشُد یِهو میرَفتَم جِلو عَقل تو کَلَم لَق میخورد میگُفتَم بِزآر بِشه هَرچی شُد

خُدآحآفِظِ اون زَنی کِ یآد دآد مَردی رو بِم بَعد اونَم رَفت بیخود وَضعو میدید سَرد میشُد

نِمیدونِستَم تَکلیفو هِی ! اَلَکی وَرَق میکَردَم سیآه میرَفتَم بی رآه مُشت میزَدَم دیوآر !

.
.
.
.
.
.
.
.

قَسَم میخورَم تو زِندِگیه مَسخَرَم فقط با دو نَفَر تَک پَرَم

یِکی شِعرآم یِکی هَمسَرَم (هَه) کی میده به مآ زَن اَصلاً !

abzs_snapshot_2014-06-24_102910.png

مشاهده همه ی 121 نظر
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞
بی‌حالبی‌حال
͟͞ ͟͟͞͞سجـــــــ͟͟͞͞ا͟͟͞͞כ͟͞

آنچه از سر گذشت، شد سرگذشت! حيف،كه بي دقت گذشت! اما

آنچه از سر گذشت، شد سرگذشت!
حيف،كه بي دقت گذشت!
اما گذشت...!
تا كه خواستيم يك دو روزي فكر كنيم!
بر دَرِ خانه نوشتن درگذشت...!

مشاهده همه ی 26 نظر