لحظه  بروز رسانی 
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

من باور دارم که با خنده زیباتر هستم باور دارم

من باور دارم که با خنده زیباتر هستم باور دارم

من باور دارم که با خنده زیباتر هستم
باور دارم كه خنده بهترين
سوزاننده ی كالری است.
من باور دارم آنگاه که همه چيز
به غلط از آب درآمد ، قوی باشم ...
باور دارم كه دختران شاد
زيباترين دختران هستند.
بر اين باورم كه فردا روز ديگريست
و به معجزه يقين دارم ...
راستی_لبخندت_کو؟؟😉

مشاهده همه ی 1 نظر
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

به خاطر حرف مردم زندگیت را خراب نکن ،

به خاطر حرف مردم زندگیت را خراب نکن ،

به خاطر حرف مردم
زندگیت را خراب نکن ،
این مردم اگر
پیامبر هم بودند
هزار ایراد از کار خدا می گرفتند
شما که جای خود دارید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید