لحظه  بروز رسانی 
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI
خوشحالخوشحال
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI

هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی

هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی

هیچ شادی نیست اندر این جهان
برتر از دیدار روی دوستان

هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر
از فراق دوستان پر هنر

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI
خوشحالخوشحال
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI

هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی

هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی

هیچ شادی نیست اندر این جهان
برتر از دیدار روی دوستان

هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر
از فراق دوستان پر هنر

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI
خوشحالخوشحال
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI

بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد هم بی‌تو چراغ عالم

بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد هم بی‌تو چراغ عالم

بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد
هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد

با وصل تو کس چو من بد آموز مباد
روزی که ترا نبینم آن روز مباد

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI
خوشحالخوشحال
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI

بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی

بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی

آفرین و مدح سود آید همی
گر به گنج اندر زیان آید همی

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Zar
آروم و عادیآروم و عادی
Zar

از یه جایی به بعد فهمیدم : از تنهایی کپَک بزن

از یه جایی به بعد فهمیدم : از تنهایی کپَک بزن ،
ولی از معیارات نگذر .

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI
خوشحالخوشحال
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI

چادری ها زهرایی نیستند!. اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد

چادری ها زهرایی نیستند!. اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد

چادری ها زهرایی نیستند!...
اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد....

چادری ها زهرایی نیستند!...

اگر دشمنان را با سیاهی چادرشان به خاک سیاه نکشانند.

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI
خوشحالخوشحال
SYED JAWWAD HASAN RAZAVI

نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی

نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی

نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی.

کفن سفید اما ترساننده است و

کعبه سیاه اما محبوب و دوست داشتنی است.

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید