لحظه  بروز رسانی 
آوا
آوا
مادرم روحت شاد😞

مادرم روحت شاد😞

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 2 نظر
آوا
آوا

وقتی دلت غریبه نشان ِ مرا گرفت توفان

وقتی دلت غریبه نشان ِ مرا گرفت توفان

وقتی دلت غریبه نشان ِ مرا گرفت

توفان چشم های تو جان ِ مرا گرفتبا یک نگاه عاشق و آواره ات شدم

رفتی و پیچ کوچه امان مرا گرفتدیگر کسی ندیده که من عاشقی کنم

فکرت به سادگی هیجان مرا گرفتمی خواستی غریبه فقط عاشقم کنی . . .

می خواستی. . . ولی ضربان مر ا گرفترفتی درون مویرگم تا خدا شوی

آشوب کردی و شریان مرا گرفتمی خواستم غریبه بگویم فقط تو را . . .

وقتم گذشت و سکته زبان مرا گرفتاز این به بعد کافر گستاخ می شوم

وقتی خدا صدای اذان مرا گرفتدارم بدون تو سفری دور می روم

حالا که دست غم چمدان مرا گرفتسیدمهدی نژاد هاشمی

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آوا
آوا

وقتی که سکوت بی تو دم می گیرد

وقتی که سکوت بی تو دم می گیرد

وقتی که سکوت بی تو دم می گیرد

فریاد درون سینه ام می میرد


با یاد بهانه ها و شوخی هایت

می خندم و باز گریه ام می گیردمحمد کلهر

عطر سوسن
مشاهده همه ی 1 نظر