..
بروز رسانی 
مریم
مریم

هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد

هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد.

من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد.

اون که عاشقانه خندید خنده های من دزدید

زیر چشمه مهربونی خواب یک توطئه میدید

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شــــــــاپــــور
مهربونمهربون
شــــــــاپــــور

چه کنم دل چو هوای تو کند شب همه

چه کنم دل چو هوای تو کند شب همه
Del Nadaram - sSINGLESs

چه کنم دل چو هوای تو کند
شب همه شب
سر اگر بی تو
به دیوار غریبی نزنم؟

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شــــــــاپــــور
مهربونمهربون
شــــــــاپــــور

باید باهم مذاکره کنیم . این "تحریم"های ظالمانه زندگی

باید باهم مذاکره کنیم . این "تحریم"های ظالمانه زندگی
«Ragheb ~ Naro» - sSINGLESs

باید باهم مذاکره کنیم ...
این "تحریم"های ظالمانه
زندگی ام را فلج کرده !
زودتر آغوشت را به رویَم باز کن،
تحریم بوسه هایت را بردار ...
بگذار دنیایم را "غنی" کنم!

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شــــــــاپــــور
مهربونمهربون
شــــــــاپــــور

مال من است او، مـــخ نزنیدش

مال من است او، مـــخ نزنیدش{-39-}{-47-}

sSINGLESs1
مشاهده همه ی 7 نظر
سمیرا ( مدیر اَرَسمَن وسرای شادی)
شیطونشیطون
سمیرا ( مدیر اَرَسمَن وسرای شادی)

از قدیم گفتن مجرد باش پادشاهی کن 😂😌

از قدیم گفتن مجرد باش پادشاهی کن 😂😌

از قدیم گفتن مجرد باش پادشاهی کن 😂😌

sSINGLESs1
مشاهده همه ی 8 نظر
شــــــــاپــــور
مهربونمهربون
شــــــــاپــــور

ای رفته ز دل راست بگو بهر چه امشب

ای رفته ز دل راست بگو بهر چه امشب
Tekyegah-sSINGLESs

ای رفته ز دل
راست بگو بهر چه امشب
با خاطره‌ها آمده‌ای باز به سویم؟

sSINGLESs1
نظرات برای این پست غیر فعال است
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

درد و د مجازي متنش مال من نيست اما

درد و د مجازي
متنش مال من نيست اما به دلم نشست
×ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ فضا مجازی:😎

√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻦ😇
ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻫﻢ ﺍﺻﻦ ﺟﺰﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﻧﯿﺴﺘﻦ!!!√
√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﻥ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﻧﯿﺴﺘﻦ
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﺻﻦ ﺟﺰﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ√
√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪن
ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺍﺻﻦ√
√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎ ﻧﻤﯿﺪﻥ
ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻼﺳﻦ ﺍﺻﻦ ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻦ√
√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﭘﺴﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮﺗﯿﻦ ﺭﻭ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﻥ
ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻭ ﺑﺮﺍ خوش گذرونی ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ√
√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ
ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﺻﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻥ√
√ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﻥ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ...√
×ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ...×
×ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ×
×ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﯿﺎﯾﻢ×
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﮐﭙﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ؟؟؟×😔😔😔

sSINGLESs1
مشاهده همه ی 3 نظر
سمیرا ( مدیر اَرَسمَن وسرای شادی)
شیطونشیطون
سمیرا ( مدیر اَرَسمَن وسرای شادی)
پست شماره 321044633 از سمیرا ( مدیر اَرَسمَن وسرای شادی)

.

sSINGLESs1
مشاهده همه ی 8 نظر