لحظه  بروز رسانی 
✔️Maryam✔️
خوشحالخوشحال
✔️Maryam✔️
 لینک

تکون بده{-7-}

مشاهده همه ی 92 نظر
Banoo
Banoo

این چه حرفیست که گویند ، شعر گفتن

این چه حرفیست که گویند ، شعر گفتن

این چه حرفیست که گویند ،

شعر گفتن ذاتی است ،


من ز نگارم ،

شاعری آموختم ،


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

عاشقی ، رتبه ء آعاز ، پرستیدن بود

عاشقی ، رتبه ء آعاز ، پرستیدن بود

عاشقی ،

رتبه ء آعاز ، پرستیدن بود ،


ما از آن ، رتبه گذشتیم ،

خدا ،، میداند ،


...بغض سرد...
مشاهده همه ی 2 نظر
Banoo
Banoo

دم_به_دم شـــانه به شــانه ، هفت شهر

دم_به_دم 
 شـــانه به شــانه ، 
 هفت شهر

دم_به_دم
شـــانه به شــانه ،
هفت شهر ؏ـشـ➹ـق را ...

دست_به_دست
منــزل به مــنزل ،
با تــ✰ـورفتن آرزوستــــ ...ے

...بغض سرد...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

سینه ی ما ، گرچه از هجرانِ تو ،

سینه ی ما ، گرچه از هجرانِ تو ،

سینه ی ما ، گرچه از هجرانِ تو ،

در آتش است ،


در بساط عاشقی ...

پروانه بودن ، عزت است ،


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

این چنین عالم نمی ماند ، دلا غمگین مباش ،

این چنین عالم نمی ماند ، دلا غمگین مباش ،

این چنین عالم نمی ماند ، دلا غمگین مباش ،


پشتِ هر فصلِ خزانی ،

نو بهاری می رسد ،


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

چیست این بُعد مسافت ، در میانِ

چیست این بُعد مسافت ، در میانِ

چیست این بُعد مسافت ،

در میانِ من و ،


هر نفس در جان مایی ،

هر نفس جانان ما ،


مشاهده همه ی 2 نظر
Banoo
Banoo

جز خیالِ تو ، فراتر ، یار نیست ،

جز خیالِ تو ، فراتر ، یار نیست ،

جز خیالِ تو ، فراتر ، یار نیست ،


صد خیال است و ...

ولیکن یار نیست ،


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

صید ان نیست ، که با تیر

صید ان نیست ، که با تیر

صید ان نیست ،

که با تیر و کمان صید اید ،


صید انست ،

خودش رقص کنان صید آید ،برای ارسال اولین نظر کلیک کنید