بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

عـــآدَٺ مــــے ڪــُنـَـــم :

بــہ دآشــٺـــَـטּ چــیـــزے وَ سـِپـَـس نـَـدآشـٺـَـنـَــش

بــہ بـــودَטּ ڪــَـســـے وَ ســِـپـَـس بـــہ نــَبــودَنـــَــش

ٺــَــنــہــآ عــآدَٺ مــے ڪـُـنــَـمــ . . .

اَمــآ فــَـرآمــوش نـــہ . . . ! !
jomle asheghane ba aks 7


مشاهده همه ی 59 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

.

هروقت کم می آورم می گویم:

اصلا مهم نیست …

اما تو

تو که خوب میدانی نبودنت چقدر برایم مهم است
jomle asheghane ba aks 2


مشاهده همه ی 31 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

בلم בیگر بـہ زندگے گرمـ نیست.
ماבر مے گویـב:
بایـב کمے بـہ خوבتـ برسے
اما چگونـہ
وقتے از هر طرف مے روم،
بـہ تو مے رسمـ
jomle asheghane ba aks 8


مشاهده همه ی 20 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

” عشــــق ”

از رفتنت آغــــاز شد !

تا ” تـــــو ” …

چنـــد شعــــر ، باقی مانده است ؟؟!
jomle asheghane ba aks 11

مشاهده همه ی 18 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

قبـפּﻝ בارے

سخـت تریـטּ ڪار בنیـا

بے محلے کرבטּ بـﮧ ڪسیـﮧ ڪـﮧ

با تـمـام פּجوב בפּستش בارے….
jomle asheghane ba aks 5

مشاهده همه ی 19 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

دلم برای آرامش صــــدایت

برای دوسَت دارم هایت

دلم برای آغوشت

دلم برای تو

تنــــــگ شده !
jomle asheghane ba aks 4

مشاهده همه ی 21 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ

ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،
مهم تویــــــــ ــــے . .
کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

jomle asheghane ba aks 3

مشاهده همه ی 6 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ


@saqar2014

می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم

اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست

تولدت مبارک خشگل خانم 1000 ساله شی!{-49-}{-35-}

sms tavalod

مشاهده همه ی 6 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ


دَر روزگاری که هَــمراه اَول خـداست،هیچکس تنها نیست

روزگارتـــــان خدایی باد

jomle asheghane ba aks 1


مشاهده همه ی 7 نظر