لحظه  بروز رسانی 
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

عـــآدَٺ مــــے ڪــُنـَـــم :بــہ دآشــٺـــَـטּ چــیـــزے وَ سـِپـَـس نـَـدآشـٺـَـنـَــشبـ

عـــآدَٺ مــــے ڪــُنـَـــم :

بــہ دآشــٺـــَـטּ چــیـــزے وَ سـِپـَـس نـَـدآشـٺـَـنـَــش

بــہ بـــودَטּ ڪــَـســـے وَ ســِـپـَـس بـــہ نــَبــودَنـــَــش

ٺــَــنــہــآ عــآدَٺ مــے ڪـُـنــَـمــ . . .

اَمــآ فــَـرآمــوش نـــہ . . . ! !
jomle asheghane ba aks 7


مشاهده همه ی 59 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

בلم בیگر بـہ زندگے گرمـ نیست. ماבر مے گویـב: بایـב کمے

בلم בیگر بـہ زندگے گرمـ نیست.
ماבر مے گویـב:
بایـב کمے بـہ خوבتـ برسے
اما چگونـہ
وقتے از هر طرف مے روم،
بـہ تو مے رسمـ
jomle asheghane ba aks 8


مشاهده همه ی 20 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

” عشــــق ”از رفتنت آغــــاز شد !تا ” تـــــو ” …چنـــد

” عشــــق ”

از رفتنت آغــــاز شد !

تا ” تـــــو ” …

چنـــد شعــــر ، باقی مانده است ؟؟!
jomle asheghane ba aks 11

مشاهده همه ی 18 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

قبـפּﻝ בارےسخـت تریـטּ ڪار בنیـابے محلے کرבטּ بـﮧ ڪسیـﮧ ڪـﮧبا تـمـام

قبـפּﻝ בارے

سخـت تریـטּ ڪار בنیـا

بے محلے کرבטּ بـﮧ ڪسیـﮧ ڪـﮧ

با تـمـام פּجوב בפּستش בارے….
jomle asheghane ba aks 5

مشاهده همه ی 19 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

دلم برای آرامش صــــدایتبرای دوسَت دارم هایتدلم برای آغوشتدلم برای توتنــــــگ

دلم برای آرامش صــــدایت

برای دوسَت دارم هایت

دلم برای آغوشت

دلم برای تو

تنــــــگ شده !
jomle asheghane ba aks 4

مشاهده همه ی 21 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــ

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ

ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،
مهم تویــــــــ ــــے . .
کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

jomle asheghane ba aks 3

مشاهده همه ی 6 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

@saqar2014 می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسماما پنداشتم ساده


@saqar2014

می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم

اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست

تولدت مبارک خشگل خانم 1000 ساله شی!{-49-}{-35-}

sms tavalod

مشاهده همه ی 6 نظر
ƬĪИΛ
ƬĪИΛ

دَر روزگاری که هَــمراه اَول خـداست،هیچکس تنها نیستروزگارتـــــان خدایی باد


دَر روزگاری که هَــمراه اَول خـداست،هیچکس تنها نیست

روزگارتـــــان خدایی باد

jomle asheghane ba aks 1


مشاهده همه ی 7 نظر