لحظه  بروز رسانی 
امیر
عاشقعاشق
امیر

←←یه قلب {شکســـــــــته}√            ←←یه اتاق {دربســــــــــته}√             ↑↑یه لبخند

←←یه قلب {شکســـــــــته}√           
←←یه اتاق {دربســــــــــته}√            
↑↑یه لبخند مرده↓↓
←←یه صدای {خســــــــته}             
←←یه نگاه {خیــــــس}               
←←خاطرات اونی ک٫ {نـیـــــس}
↑↑یه سیگار تو دست↓↓
←←حالا درداتو {بنویـــــــس}         
←↑یه غروری که {شکست}             
←↑برا اونی ک {دل نبست}


مشاهده همه ی 2 نظر
امیر
عاشقعاشق
امیر

ﻣــــَﻦ ﻫــﯿـــﭽــــﻮَقـﺖ ﻭﺍﺳـِــﻪ ﮐـــَﺴـــﯽ ﺷـــﺎﺥ ﻧــَﺸــُـﺪَﻡ . ﻓــَﻘــَﻂ ﺷـــﺎﺥ ﺩَﺭﺍﻭ

ﻣــــَﻦ ﻫــﯿـــﭽــــﻮَقـﺖ ﻭﺍﺳـِــﻪ ﮐـــَﺴـــﯽ ﺷـــﺎﺥ ﻧــَﺸــُـﺪَﻡ .

ﻓــَﻘــَﻂ ﺷـــﺎﺥ ﺩَﺭﺍﻭﺭﺩَﻡ ﺍَﺯ ﺷـــﺎﺥ ﺷـــُﺪﻥ ﺧـــﯿـــﻠـــﯿـــﺎ !

 بعـــــــضیا با “الـــــــتماس” اومـــــــدن…

با “ادعا” رفـــــــتن!!!


هـــــــه…

خندم مـــــــیگیره!!!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
عاشقعاشق
امیر

شیر به گرگ گفت تو رام بودے.                    .چه شد ڪہ

شیر به گرگ گفت تو رام بودے..
                   ....چه شد ڪہ این چنیڹ...
              بیرحم گشتے؟؟
                      ...گرگ پاسخ داد.

       ..رحم نڪردند✍ پس رحم نمیڪنم...


مشاهده همه ی 6 نظر
امیر
عاشقعاشق
امیر

سلامتی رُبّانِ مشکیِ گوشه عَکسم◤ ‎  رَگِ پارَم و تیغِ تو

سلامتی رُبّانِ مشکیِ گوشه عَکسم◤

‎  رَگِ پارَم و تیغِ تو دستم 

‎  سلامتی گُلای رو سَنگِ قبرم 

‎  دستای زخمی و سَردم✌

‎  سلامتی صدای گَرمِ مَدّاح 

‎♪گریه و ناله و آه♪

‎  سلامتی مُرده خوریِ مِلَّت 

‎✊اشکایی که هست با مِنَّت✊

‎  سلامتی عَذاب وُجدانِ عشقم 

‎  خوندن نامه ای که واسش نوشتم 

‎  سلامتی رِفیقای با مرامَم 


مشاهده همه ی 9 نظر